• Jeg er skremt over fagdommernes myndighet. Dette er en fullstendig overkjøring av juryen og har ingenting med juss å gjøre.

Denne utblåsningen kommer fra ett jurymedlemmene som frifant 59-åringen i lagmannsretten. Legdommeren legger ikke skjul på at stemmen gikk for frifinnelse.

— Juryen behandlet denne saken fryktelig seriøst, sier jurymedlemmet.

- Over min fatteevne

BT har snakket med seks jurymedlemmer. Bare dette ene fortalte åpent om sin stemmegivning.

Flere medlemmer mener at det ikke finnes klare, fellende bevis i saken. Dermed ligger svaret i troverdigheten til kvinnen og tiltalte, sier de.

— Når spørsmålet blir hvem du tror på, er det over min fatteevne at fagdommere er bedre til å vurdere dette enn 10 legfolk med ulik yrkesbakgrunn. Ikke rart vi har Fritz Moen-saker.

Jurymedlemmet har også en teori om årsaken til at dommen ble satt til side.

— Dette er en politisk sak. Man vil gjøre noe med statistikken. Det kommer pålegg fra sentralt hold at nå skal det være letter for fornærmede i slike saker å vinne frem.

- Vi ble overrasket

Et annet jurymedlem forteller at de ble overrasket over fagdommernes beslutning.

— Jeg synes det er viktig at vi har en juryordning. Det sikrer at det ikke sitter jurister på alle tre sider i rettssalen. At man dømmes av likemenn er et viktig prinsipp ut fra en rettssikkerhetsbetraktning.

To av jurymedlemmene BT snakket med hadde forståelse for fagdommernes beslutning.

— Jeg reagerte ikke noe særlig på det. På grunn av undertrøyen og tekstmeldingen er jeg tilbøyelig til å være enig i at bevisene er klare, sier det ene medlemmet.

-Aksepterer overkjøring

— Jeg aksepterer at fagdommerne overkjørte juryen. Det er greit det, det er slik ordningen er, sier et annet.

Flere av jurymedlemmene omtalte diskusjonen i juryen som god, og at alle deltok i større eller mindre grad. Juryen besto av fem kvinner og fem menn. Den eldste er 71 år, den yngste rundt 40 år yngre. Medlemmene er fra Hordaland og Sogn og Fjordane og har følgende yrker: Tannlege, regnskapskonsulent, seksjonssjef, lærer, bibliotekar, selger, førstekonsulent, offiser, konsulent - samt en pensjonist.