At Anne-Grete Strøm-Erichsen fortsetter i regjering, selv om hun forlater helse— og omsorgsdepartementet, er viktig for Vestlandet og ikke minst Hordaland, mener hennes partifeller i hjemfylket.

— Vi er godt fornøyd med at Anne-Grete Strøm-Erichsen fortsetter i regjering og at Hordaland fortsatt har en sterk representant i regjering, sier leder for Hordaland Ap, Sveinung Valle.

— Hadde hun blitt skiftet ut nå, hadde Hordaland vært uten statsråd.

Han tror også Strøm-Erichsens skifte av statsrådspost kan bli en fordel for Hordaland og Bergen

— Etter vår mening gjorde Anne-Grete en veldig god jobb som forsvarsminister sist gang, sier Valle.

Blant annet sørget Strøm-Erichsen for at marinebasen på Haakonsvern fikk ny og modernisert tørrdokk.

— Helse og omsorgsdepartementet har nok vært det mest krevende departementet å styre over lang tid. Når hun nå kommer over i et, i anførselstegn, enklere departement, kan hun også få større anledning til å fokusere også på spesifikke hordalandssaker, sier Valle.

— Vi i Hordaland ser frem til å legge arbeidsoppgaver til Anne-Grete i større grad enn vi har gjort i de siste årene.