Alle fire begrunner de sine valg med familietradisjoner.

— Kristelig konfirmasjon er en tradisjon i vår familie, sier Marie B. Simonsen. Både Marie og Charlotte har vært med på konfirmantforberedelse i Bergen Domkirke menighet, og de er fornøyd med opplegget. Og det ble annerledes enn de hadde trodd på forhånd.

— Vi har bowlet og vært på seiltur. Vi har holdt gudstjeneste selv, der vi hadde med band og leste opp tekster. Og vi har sluppet å lære noe utenat! smiler jentene.

Maria Aaberg og Maxi Erlbeck har valgt borgerlig konfirmasjon.

— Vi har sett filmer, hatt litt undervisning og mange samtaler og diskusjoner, forteller de.

Alle de fire konfirmantene vil anbefale sitt valg til andre. De gleder seg til den store dagen, selv om de synes det er litt flaut at det skal holdes tale for dem. Mer voksne tror de ikke de blir selv om de er konfirmert.

— Oldemor sier at nå er jeg blitt en stor dame, men jeg er den samme uansett, smiler Marie.

KIRKELIG KONFIRMASJON: Charlotte Wallem Rakner og Marie B. Simonsen synes de har hatt en fin konfirmanttid i Domkirken. Nå gleder de seg til den store dagen, med bunad, god mat og familiebesøk.

BORGERLIG KONFIRMASJON: Maria Aaberg og Maxi Erlbeck konfirmerer seg borgerlig denne helgen. - Konfirmantundervisningen har bestått av mange samtaler og diskusjoner, forteller de.