En av målsettingene med gym må være å lære gleden ved fysisk aktivitet, mener Toppe. BT skrev onsdag at tallet på elever som ikke får vitnemål fordi de dropper gym er doblet på yrkesskolene i Hordaland de siste to årene. Totalt i Norge var det forrige skoleår fem prosent av yrkesfagelevene som fikk "ikke vurdert" på vitnemålet i kroppsøving, viser tall fra Utdanningsdirektoratet.

— Jeg synes det er en uforståelig utvikling, sier Toppe, som sitter i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.

Sp-politikeren understreker at gym er et svært viktig fag, sett i et helseperspektiv.

— En skaper gymtapere, og skaper også helsetapere i fremtiden. Det skulle ikke være mulig å falle fra gymfaget, mener hun.

Vil bort fra ferdighetskrav

Toppe trekker frem at det nå er et stort politisk fokus på tidlig forebygging av livsstilssykdommer.

— To ting er viktig: fysisk aktivitet og kosthold, og her er kroppsøving helt grunnleggende. Når så mange faller fra, kan det forsterke sosiale helseforskjeller. Trolig er det de som er aktive på fritiden som takler ferdighetspresset i gymtimen best. Det dobler effekten av skjevheten som er der, og er enda mer urovekkende, sier helsepolitikeren.

Hun mener en av de største utfordringene i Norge er nettopp de sosiale helseforskjellene.

— Jeg har lenge vært opptatt av at gymfaget må få et helt annet fokus. Vi må vekk fra ferdighetskravene, og må se faget mer ut fra folkehelseperspektiv, sier Toppe.

- En fallitterklæring

Også Henning Warloe (H) i utdanningskomiteen på Stortinget reagerer på at så mange ender opp med "ikke vurdert" i kroppsøving på vitnemålet. Han vurderer å ta dette opp i spørretimen på Stortinget.

— Jeg syns det er en fallitterklæring for faget. Det virker fullstendig meningsløst at et sånt fag, hvor hele hensikten er å motivere elevene til fysisk aktivitet, skal ende opp i en teoretisk eksamen, sier Warloe.

BT skrev i går at antallet privatister i kroppsøving er enn doblet på ett år. Når man tar gym som privatist, kreves bare en skriftlig eksamen. Warloe understreker at alle elever har krav på tilpasset opplæring, også i gym.

— Det er viktig å ta utgangspunkt i hva elevene kan, og ikke lage opplegg som gjør at noen aldri har mulighet til å oppnå resultater som gjør at de selv føler de mestrer noe. Det undergraver fagets troverdighet og verdi, sier skolepolitikeren.

Livsviktig fag

I tillegg er faglig kompetanse hos lærerne viktig, mener Warloe.

— Gym er et fag som skal bidra til at folk tar vare på helsen resten av livet, og er like viktig som mange av teorifagene, sier Warloe.

Han mener innsats bør telle når gymkarakteren skal settes.

— Det som skiller gym fra andre fag, er at få av elevene skal kvalifisere seg jobbmessig gjennom faget, sier Warloe.

Barns aktivitetsnivå synker når de blir eldre. Nasjonalforeningen for folkehelsen er opptatt av å gjøre noe med dette.

— Når barna blir tenåringer, blir den organiserte idrettsaktiviteten mer alvorlig. Det blir vanskeligere å komme med på laget, og mange slutter. Derfor er det utrolig viktig at fokuset på kroppsøving i skolen ikke får lavere trykk enn i dag, sier daglig leder for fylkeskontoret i Hordaland og Sogn og Fjordane, Åse Fretheim.

Hva synes du om saken? Si din mening

MISTER VITNEMÅL: BT skrev onsdag om elever som ikke får vitnemål fordi de uteblir fra gymtimene.