Seks rosa undervannsfly har stått på ønskelisten til Geofysisk institutt ved Universitetet i Bergen (UiB). Onsdag ble det klart at Forskningsrådet blar opp 18 millioner til flyene.

— Dette er moro, en drøm som går i oppfyllelse. Med disse smarte høyteknologiske flyene kan vi virkelig drive moderne forskning, sier instituttleder Peter Haugan.

- Et løft

Han beskriver de fjernstyrte farkostene som glidefly under vann. Lengden og vekten er litt mindre enn en voksen person. Utstyrt med ulike måleinstrumenter skal de gi klima- og havforskningen et løft.

— Flyene er veldig effektive og kan gå helt til Grønland og tilbake uten å lade batteriene. Ved å ta inn vann gjør de seg så tunge at de synker. Deretter setter de ut vinger som styrer dem dit de skal, forklarer Haugan.

På 1000 meters dyp pumpes vannet ut igjen. Dermed begynner glideflyet å stige. Når det kommer til overflaten popper det opp en antenne som sender måleresultatene via satellitt til forskerne som svarer med å sende neste oppdrag.

Etter noen måneder med målinger og dypdykk blir flyene tatt opp av sjøen for lading og eventuelle justeringer.

Ny viten

  • Vi kommer blant annet til å ta systematiske målinger av temperatur, saltinnhold, strøm, oksygen og andre stoffer i sjøvannet. Dette kan lære oss mye f.eks. om Golfstrømmen. Vi kan også putte på andre instrumenter og gjøre studier innen fiskeri eller måle radioaktiv forurensning, sier instituttlederen.

De smarte små flyene skal ikke bare komme forskerne i Bergen til gode, men skal også lånes ut til andre. Ifølge Haugan vil Norge være helt i tet på moderne havforskning.

— Australia har noen slike undervannsfly, eller er det ikke mange andre land som har slikt utstyr.

Kommentarer? Vennligst bruk feltet under!