— En del av våre innbyggere er lei seg i dag, men vi har fått en bedre løsning enn innstillingen fra NVE, sier Jon Askeland, ordfører i Radøy kommune og talsmann for de fire berørte kommunene.

Olje- og energidepartementet ga i dag BKK Nett AS konsesjon til kraftledningen fra Kollsnes i Øygarden via Radøy og Austrheim til Mongstad.

De fire kommunene har samlet stått bak krav om kabel der traseen går over land. Men selv om det blir luftspenn over land, er ordførerne i de berørte kommunene fornøyd over å ha fått flere gjennomslag.

Viktig seier

En viktig seier er at de unngikk luftspenn langs nordsiden av Øygarden, over Fosenstrømmen og Austrheim, mener Askeland.

-Sjøkabel mellom Radøy og Lindås og ilandføring av kabel i Kuvågen på Radøy er andre viktige seire, sier han.

Sjøkabelen mellom Lindås og Radøy gjør at master på 60 og 50 meter over fjorden unngås.

Statssekretær Per Rune Henriksen presenterte i dag den endelige løsningen:

Luftledning fra Kollsnes østover til Ljøsøysundet og derfra som sjøkabel i Hjeltefjorden til Kuvågen på Radøy. Deretter i luftledning via Mjøs til sør for Saltviki. Derfra sjøkabel i Lurefjorden til sør for Mjåsundet i Lindås, og deretter luftledning i justert trasé parallellført med omlagt eksisterende kraftlinje mot trafostasjonen på Lindåsneset. Fra Lindåsneset bygges ny 132 kV ledning til Mongstad trafostasjon.

Strakk seg langt

Askeland beskriver dette som verken et tap eller en seier.

— Jubelen står ikke i taket, fordi vi primært ville ha et annet vedtak uten luftspenn over landområdet. Men vi har oppnådd en poengdeling gjennom dialogen. Et tap ville vært NVE sin innstilling, sier han.

Ordføreren sier at det ikke er tvil om at det er Radøy som kommer dårligst ut.

— Vi får et høyspentnett i ca. en mils strekning. Dette er et mye brukt rekreasjonsområde og et leveområde for fugler og dyr, sier han om luftspennet som vil gå fra Vågenes via Mjøs og Straume.

Både statssekretæren og ordførerne skrøt av samarbeidet og god dialog.

— De har strukket seg så langt som mulig for å skåne uberørt natur, sier Askeland.

Kraftledningen bygges som et 420 kV-anlegg, men drives inntil videre som 300 kV. Det er satt vilkår om kabling av to 22 kV-ledninger på til sammen 4,2 kilometer på Radøy av hensyn til landskap og naturmangfold.

200 mill. dyrere

Ordfører i Lindås kommune, Astrid Aarhus Byrknes, er glad for at departementet har lyttet til deres ønsker.

— Den opprinnelige konsesjonen ville berørt mange mennesker. Nå har vi fått en trasé som skjermer bygden Litlås. Jubelen står ikke i taket, men vi har fått til noe, sier hun.

Den endelige løsningen ble 200 millioner kroner dyrere enn NVE sin opprinnelige innstilling. Totalkostnadene ligger på 670 millioner kroner.

— Vi har tatt hensyn til sårbar natur hele veien og det har vært en god prosess. De fire ordførerne har opptrått samlet og på en god måte. Nå har vi et vedtak som vi mener tilfredsstiller mye av kravene og ønskene, sa Henriksen.