• Det er beklagelig. Men det er dessverre en del av sykehushverdagen at pasienter må vente på tilleggsundersøkelser.

Det sier avdelingsleder ved kirurgisk avdeling på Haukeland Universitetssykehus, August Bakke.

Det er han som er øverste medisinsk ansvarlig for behandlingen som Steinar Audun Aaseng fikk da han var pasient på sykehuset.

Bakke kan ikke uttale seg konkret om de medisinske vurderingene som ble foretatt rundt behandlingen. Men avdelingslederen mener det er generell mangel på ressurser i helsevesenet som var årsaken til at Aaseng måtte skrives ut uten å få gjennomgått de ønskete tilleggsundersøkelsene.

Men Bakke mener at undersøkelsene som Aaseng ikke fikk foretatt, ikke var nødvendig for å få behandlet primærdiagnosen som han var innlagt for.

— Prøvene var tilleggsundersøkelser som vi ønsket å få utført når pasienten likevel var inne til behandling. Disse undersøkelsene kunne likevel ikke prioriteres på dagsprogrammene som ble satt opp, fordi de vil fortrenge andre pasienter.

Bakke understreker at dette ikke på langt nær er ideelt sett fra pasientenes synspunkt.

— Vi skulle ønske at vi hadde hatt personale og utstyr til å gjennomføre alle de undersøkelsene som vi mener pasientene ideelt har behov for. Men ressurssituasjonen var slik at vi ikke kunne gjøre det.

— Men i dette tilfelle er det ikke tvil om at fikk pasienten tilfredsstillende behandling for primærdiagnosen

Bakke forklarer at både ultralyd og gastroskopi er undersøkelser som vanligvis blir utført på poliklinikk.

— Men dersom pasienten likevel ligger inne på sykehuset for annen behandling, prøver vi så langt det lar seg gjøre å få utført tilleggsundersøkelser samtidig.

— Steinar Aaseng er en gammel og kronisk syk pasient. Burde han ikke fått bedre service på sykehuset?

— Den økonomiske situasjonen ved sykehuset er slik at vi hver dag må gjøre svært strenge prioriteringer. I dette tilfelle skulle vi nok gjerne ha gitt pasienten bedre service. Men jeg kan ikke se annet enn at den medisinske behandlingen som pasienten fikk, var høyst medisinsk forsvarlig, sier Bakke