— Dette er min feil. Fordi barnehagen har en utvidet kristen formålsparagraf, må personalet bekjenne seg til en kristen tro. Jeg har mistolket barnehagens vedtekter dit hen at denne regelen ikke gjaldt vikarer eller folk i praksis gjennom NAV. Da eierne ble klar over at hun jobbet her, fikk jeg vite at det var brudd på vedtektene. Jeg har beklaget overfor Gulay at denne situasjonen oppsto, og jeg har bare godt å si om den jobben hun har gjort. Det er også derfor jeg har anbefalt henne til en annen barnehage, sier styrer Åse Johannessen i Solgløtt.

Hun bekrefter at Tetik fikk forespeilet å fortsette som vikar.

— Men den samtalen fant sted før jeg ble klar over vedtektsbruddet, sier Johannessen.

Styreren kjenner seg ikke igjen i beskrivelsene av manglende skriftlig kontrakt og oppsigelse, og avviser at Tetik har vært vikar for en ansatt som har sluttet.

— Hun har vikariert for ansatte som er sykmeldt. Hun hadde en avtale gjennom NAV, som skulle løpe til juni. Vi har hatt en skriftlig avtale med dem. Når det gjelder oppsigelsen, fikk hun i tillegg til sluttattesten en skriftlig begrunnelse for hvorfor hun måtte gå, sier Johannessen.

Styreleder Sigfred Tellnes, som representerer Bergen Indremisjon, synes også situasjonen er beklagelig.

— Styreren har erkjent at dette var en glipp i en travel hverdag, som følge av en misforståelse. Da jeg ble klar over vedtektsbruddet, ga jeg beskjed om at vi måtte finne en løsning for Tetik, fordi ansettelsesforholdet ikke kunne fortsette, sier Tellnes.

Han mener det ikke var snakk om at Tetik skulle gå på dagen.

— Grunnen til at hun gikk så fort, var at det ble funnet en ordning der hun kunne få jobbe i en annen barnehage. Hvis ikke det hadde vært på plass, ville vi aldri kastet henne ut i ingenting, sier Tellnes.

Styrelederen var ikke kjent med at Mona Blanco har sagt opp sin jobb.

— Vi har derimot fått reaksjoner fra andre ansatte på at en muslim ble ansatt. Enkelte har følt at barnehagen skled litt ut av fokus i forhold til den utvidede kristne formålsparagrafen, sier Tellnes.