— Det var en beklagelig glipp. Hadde vi hatt et snev av anelse om at dette var brudd på loven, ville vi selvfølgelig ikke gjort det vi gjorde, sier han.

Skulstad forklarer det som skjedde med at det hersket full forvirring blant de ansatte om hvem som er organisert og ikke.

— En av de ansatte som er medlem, ba oss om en oversikt. Vi ringte til forbundet i Oslo for å få listene, og i vår naivitet trodde vi at dette var helt ok. Så viste det seg altså at listene inneholder sensitive opplysninger, sier Skulstad.

— Vi har beklaget det som skjedde overfor Hotell- og restaurantforbundet. Likevel har de valgt å klage oss inn. Dette er en sak vi blir nødt til å ta stilling til når så langt kommer.

— Forstår du den sterke reaksjonen fra Fellesforbundet?

— Egentlig ikke. At man ikke skal dele ut personopplysninger, er greit. Men at det skal være hemmelig hvem som er organisert medlemmene imellom, synes jeg er underlig, sier Skulstad.

— Ledelsen blir også anklaget for å drive splitt og hersk-taktikk blant de ansatte?

— Det har jeg ingen kommentar til.

— Stenger Wesselstuen fortsatt til nyttår?

— Det er ingen endringer.