Han mener dagens form skaper rolleblanding og uheldige lojalitetsbånd.

Bergen kommune har i dag fem foretak: Bergen Hjemmetjenester KF, Bergen Vann KF, Bergen Parkering KF, Bergen Bolig og Byfornyelse KF og Bydrift Bergen. Tidligere var Bergen Bygg og Eiendom et foretak. Det er i dag tilbakeført som kommunal etat.

— De kommunale foretakene er en bastard i det kommunale styringssystemet, sier Hallgeir Utne Hatlevik, nestleder i helse- og sosialkomiteen.

KF-budsjettene vedtas av bystyret, det er bystyremedlemmer i foretaksstyret, samtidig er det byrådet som ansetter daglig leder.

At bystyremedlemmer skal sitte i foretaksstyret og forvalte innenfor et budsjett de selv har vedtatt i bystyret, synes flere på rådhuset er problematisk. Hallgeir Utne Hatlevik ser også andre problemer.

— Slik der er i dag står styret ansvarlig for personalet og budsjettet, mens den daglige lederen svarer for byrådet. Dermed er ikke styret totalt ansvarlig likevel, sier han.

Resultatet blir uheldig rolleblanding og kryssende lojalitetsbånd. Hallgeir Utne Hatlevik er ingen tilhenger av aksjeselskaper, men selv det er å foretrekke fremfor dagens modell, mener han.

— Enten får man ta det helt ut og omgjøre foretakene til aksjeselskaper, eller så får man føre tjenestene tilbake til de kommunale etatene, sier han.

Det har bystyret allerede vedtatt å gjøre med Bydrift Bergen. Omgjøringen fra KF til aksjeselskap er i gang. Det vurderes samtidig å gjøre IKT Drift om til et AS.

KRITISK: Hallgeir Utne Hatlevik ser flere problemer med kommunale foretak.
ARKIV