Ungdom har toppet dødsstatistikkene i trafikken i mange år, men sjelden har det vært så ille som de to siste årene.

I 2009 var hver tredje som mistet livet under 25 år. Året før økte antall drepte ungdommer i alderen 16-24 med over 50 prosent — den største økningen siden 1959.

— Dette er et av våre aller største samfunnsproblemer, sier veidirektør Terje Moe Gustavsen.

Han er, som de andre BT har snakket med, forundret over utviklingen.

— Det er vanskelig å si noe om årsaken til at dødstallene plutselig har økt, sier Gustavsen, og understreker at trenden for denne gruppen har vært der lenge.

— Ungdom, og spesielt unge menn, er overrepresentert - det er blant våre største utfordringer, sier han.

Mangler forklaringer

Siden 2000 har 73 ungdommer i alderen 15-24 mistet livet på veiene i Hordaland og Sogn og Fjordane. Så langt i år har dødstallene allerede tatt igjen fjoråret.

Men på landsbasis ser antall omkomne ut til å bli noe lavere enn i fjor.

— Jeg er ikke sikker på hva som vil skje de neste årene. Dødstallene svinger en del, og vi har ikke gode forklaringer på hvorfor, sier veidirektøren.

Han forteller at utviklingen i 2008 - da antall omkomne ungdommer økte sterkt - gjorde det påkrevd å sette i verk egne tiltak for ungdom.

Sammen med Trygg Trafikk og politiet har derfor Statens vegvesen laget en tiltaksplan for å få ned dødstallene blant unge i trafikken. Den ble presentert like før årsskiftet, og lister opp 28 konkrete tiltak.

Målet er å redusere ulykkestallene med mer enn en tredel de neste ti årene.

— De lange trendene er tross alt positive. I fjor omkom 212 personer på norske veier. Vi må tilbake til 1954 for å finne færre drepte. Og siden den gang er trafikken tidoblet, sier Gustavsen.

Han er sikker på at også dødstallene blant ungdom skal ytterligere ned.

— Over tid ser vi at arbeidet gir resultater, og at antall omkomne blir lavere og lavere, sier Gustavsen.

Høy fart og rus

Statens vegvesen har siden 2005 utført dybdeanalyser av samtlige dødsulykker på norske veier. Hans Olav Hellesøe leder den såkalte ulykkesanalysegruppen på Vestlandet.

— Jeg har ikke noe godt svar på hvorfor tallene har økt. Ungdomsulykkene er en stor utfordring for samfunnet, sier han.

Hellesøe ble nylig ferdig med analysen av fjorårets ulykker. Konklusjonen er at det meste er som det pleier å være i Hordaland, Sogn og Fjordane og Rogaland.

— Dessverre er det slik. Men vi har én god nyhet: Det var ingen omkomne under 16 år.

Han forteller at høy fart, rus og manglende bilbelte er gjengangere i statistikken. De omkomne er menn, gjerne unge, og ulykkene skjer som oftest på landet.

— Jeg synes dette sier noe om samfunnet vi lever i. Det viser hvor stor risiko enkelte er villige til å ta.

Hva kan hindre dødsulykker blant ungdom? Bruk kommentarfeltet.

MANGLER FORKLARINGER: - Dødstallene svinger en del, og vi har ikke gode forklaringer på hvorfor, sier veidirektør Terje Moe Gustavsen. Her taler han under en mennstund for trafikkofre i fjor.
SCANPIX
39 DØDE: BT viste i går de 39 ungdommene som har mistet livet på vestlandsveiene siden 2005.
FAKSIMILE