I januar innkalte Elkjøp syv ungdommer og foreldrene deres til møte i elektrogigantens varehus i Åsane. Der ble de servert brus, sjokolade – og alvorlige anklager.

– Vi ble fortalt at ungene våre drev med organisert kriminalitet. Politiet ville se veldig alvorlig på saken dersom Elkjøp anmeldte tyveriene, sier en av mødrene som deltok på møtet.

Ifølge elektrokjeden hadde ungdommene over et halvt års tid stjålet dataspill for 260.000 kroner.

Det tilsvarer at hver av dem må ha stjålet minimum tre spill – hver eneste dag butikken hadde åpent.

Flere gjeldsbrev

De fremmøtte foreldrene fikk valget mellom politianmeldelse eller å betale en erstatning på 20.000 kroner for hver av ungdommene. I tillegg måtte de skrive under på at avtalene skulle holdes strengt hemmelige.

Flere av foreldrene har betalt inn. Minst tre av dem har skrevet under på gjeldsbrev til Elkjøp.

– Vi visste ikke hva vi skulle gjøre. De truet med alt de hadde. De viste oss to bilder fra overvåkingskameraene. Vår sønn var ikke med på dem. Likevel mente de at han var hovedmannen bak tyveriene, sier moren.

Hun vil ikke stå frem med navn, fordi saken er blitt en stor belastning for både sønnen og resten av familien.

Under møtet skal Elkjøp ha redusert summen de mente ungdommene hadde stjålet for med 90.000 kroner. Blant annet skal oppunder 10.000 kroner regnet som vanlig svinn ha blitt tatt vekk fra Elkjøps regnestykke.

– Likevel kan jeg ikke med min beste vilje forstå at naskingen kan ha hatt et så stort omfang, sier advokat Joachim Holter. Han representerer foreldrene til fire av de syv ungdommene.

– Private bøter

Elkjøps mann på møtet skal ha fortalt at varehuset satt på mange bilder som dokumenterte tyveriene. Disse ville de ifølge foreldrenes advokat ikke vise frem.

– De truer foreldre og barn med at det er alvorlig organisert kriminalitet, som om det er snakk om en mafiagjeng. I virkeligheten er det de som bruker mafia-lignende metoder, sier Holter.

To personer møtte fra Elkjøp: Varehussjefen og en representant fra deres vekterselskap.

– De etablerer en privat straffesanksjonering med private bøter. Disse bøtene overstiger hva foreldrene kan kreves for, sier Holter.

Erstatningsloven begrenser foreldrenes erstatningsansvar til 5000 kroner.

– Det er ikke ulovlig å true med anmeldelse, men det er ulovlig å true med anmeldelse for å oppnå en urettmessig fordel. Det virker slik i denne saken, sier Holter.

Mangler referanse

Advokaten sier han vurderer å politianmelde kjeden for utpressing.

– De har overvåkingskameraer som de påstår har gitt dokumentasjon. Det er grunn til å spørre hvorfor de ikke grep inn tidligere, sier Holter.

Fakturaene BT har sett mangler fakturanummer eller annen referanse. Det blir heller ikke beregnet noen merverdiavgift.

– Tanken om at dette var i gråsonen slo oss veldig tidlig. Det var veldig hysj-hysj hvor pengene skulle betales inn, sier moren til den antatte hovedmannen.

Hun sier at sønnen har fått problemer på skolen på grunn av hendelsene.

– Det guttene sier, er at de aldri har tatt så mye. Når vi fikk høre at dette skulle være organisert kriminalitet med en mye høyere strafferamme, ble vi kjemperedde, sier moren.

Politiet: – Har aldri hørt på maken

– Vi bruker ikke slike metoder for straffeforfølgelse i Norge, og det skal vi være glade for. En slik fremgangsmåte er uhørt, sier Svein Bjørn Losnegård (bildet). Han er politioverbetjent ved Hordaland politidistrikts forebyggende avsnitt, og har jobbet med ungdomskriminalitet i en årrekke.

Losnegård mener en anmeldelse er den eneste måten å behandle slike påstander om tyveri på. – Det Elkjøp gjør, står ikke i loven. Vi er vant til at folk både stjeler og nasker. Å gjøre det på denne måten blir nesten for dumt, sier Losnegård.

– Jeg var kjemperedd

– Jeg var så redd på møtet med Elkjøp, at hvis de hadde bedt om å få leiligheten og bilen min, så hadde de fått det.

Det sier en annen av mødrene som deltok på møtet. Av hensyn til sønnen vil også hun være anonym.

– Da de sa at guttene hadde stjålet for 260.000 kroner, var jeg rystet. Jeg trodde ikke mine egne ører, men de var veldig bastante. De la det frem på en sånn måte at jeg følte jeg ikke hadde noe valg. Jeg så ikke der og da at det de gjorde var galt, men i dag er jeg grådig forbannet, sier moren.

Har du opplevd lignende hendelser? Tips Bergens Tidendes journalister på telefon 02211.

DATASPILL: Her ved Elkjøps varehus i Åsane skal syv ungdommer ifølge kjeden selv ha stjålet dataspill for 260.000 kroner. Senere reduserte de kravet til 170.000. Flere av foreldrene har skrevet under på gjeldsbrev der de skal betale erstatning til varehuset ved utbetalingen av feriepenger.
Helge Sunde