• Drosjene blir presset ut av bybildet. Publikum lider, mener Dag Birkrem i Bergen Taxi. Han ergrer seg over stadig dårligere kår for taxinæringen. Byråd Nils Arild Johnsen lover strakstiltak.

Markedssjefen i Bergen Taxi mener kommunen er i ferd med å gjøre byens taxier utilgjengelig for bergensere som ferdes i sentrum.

— Det siste eksempelet fikk vi ved omleggingen på Bryggen. Samtidig som et stort gateareal ble frigjort, ble drosjeholdeplassen redusert til kun fire oppstillingsplasser. Drosjene har snart ingen steder å stille seg opp. Hvis dette fortsetter, ender vi opp med New York-tilstander, hvor drosjene bare kjører rundt og rundt i sentrum, hevder Birkrem.

33 oppstillingsplasser

Når helgen kommer, og feststemte bergensere velter ut fra utestedene ved stengetid, har de kun disse fire drosjeholdeplassene å velge mellom:

  • Ole Bulls plass (16 plasser)
  • Posten (7 plasser)
  • Torggaten (6 plasser)
  • Bryggen (4 plasser)

For en tid siden forsvant drosjene fra Christian Michelsens gate. Nå er også holdeplassen ved Banco Rotto lagt ned. Dermed presses all trafikken inn på totalt 33 oppstillingsplasser.

— Vi har også en holdeplass ved Strandkaiterminalen, men verken publikum eller drosjene oppsøker den på kveldstid, sier Birkrem.

I tillegg er holdeplassen ved Posten av høyst provisorisk art og skal etter planen fjernes. Ifølge Birkrem er det foreslått å erstatte den med en ny plass mellom Postbygget og Telegrafen, men ingenting er endelig bestemt ennå.

Tar selvkritikk

Taxinæringen er fortvilet over situasjonen, og Birkrem poengterer at det ikke er på egne vegne at drosjene ber om tiltak.

— Det virker på oss som at politikerne ser på drosjene som en veldig selvopptatt næring. Men dette går ikke utover oss. Det er publikum som lider, poengterer Birkrem.

Byråd for byutvikling, Nils Arild Johnsen, forstår kritikken og innrømmer at drosjene har vært forsømt.

— Jeg er enig i at drosjene etter hvert har fått dårligere forhold. Vi har gjort svært mye for å tilrettelegge for annen type kollektivtrafikk. Nå er nok tiden inne til å ta et tak også for drosjene, sier Johnsen.

Tidligere i sommer tok han initiativ til en dialog mellom kommunen og drosjeselskapene Bergen Taxi og Norgestaxi. I begynnelsen av august møtes partene igjen, og Johnsen håper at partene da kan bli enige om noen strakstiltak.

— Vi jobber med å finne noen løsninger som kan avhjelpe situasjonen på kort sikt, som for eksempel nattholdeplasser på Bryggen og andre sentrale plasser i forhold til restauranter og utesteder. Det kan skje forholdsvis kjapt, sier Johnsen.

Ser på Festplassen

Det diskuteres også mer permanente løsninger. Ifølge byråden skal drosjene tas med i betraktningen når Torget og Festplassen nå skal rustes opp, og det antydes også muligheter på Vetrlidsallmenningen.

Dag Birkrem i Bergen Taxi er fornøyd med kommunens planer, men understreker behovet for mer enn prat.

— Jeg har inntrykk av at det er økende forståelse for dette problemet i kommunen. Nå er vi avhengig av at det skjer noe, sier Birkrem.

KØKAOS: Opplevd å stå timer i drosjekø i Bergen sentrum? Nå lover byrådet å ta affære. <p/>ARKIVFOTO: ØRJAN DEISZ