— Politikere som insisterer på at bybanen skal være tog må mene at dette gir Bergen et urbant preg. Noen annen drivkraft kan de ikke ha, sier administrerende direktør i Gaia Trafikk, Arne Buanes.

En analyse fra busselskapet viser at den eneste praktiske forskjellen mellom å bruke buss og tog som bybane er kostnaden.

Like miljøvennlig

Mens de årlige driftsutgiftene til en togbane blir 51 millioner kroner, er tallet 29 millioner for en bane med såkalte metrobusser.

Dette er 25 meter lange trolleybusser som går på strøm. Til sammenligning er størrelsen på dagens trolleybusser 18 meter, mens de vanlige bussene er 12 meter.

Og ikke bare det:

  • Metrobussen er like miljøvennlig, siden tog og buss begge går på strøm.
  • Frekvensen blir den samme. Dette innebærer avganger mellom sentrum og Nesttun hvert tiende minutt, og hvert femte minutt i rushtiden.
  • Både buss og tog har stor overkapasitet, selv når en sterk trafikkvekst legges til grunn.

- Jernhjul eneste forskjell

Arne Buanes mener utregningene som er gjort på bussalternativet i forhold til tog nærmest har vært ikke-eksisterende til nå.

Han avviser opplysningene som kommer frem i bybaneutredningen, hvor de årlige driftskostnadene ved et bussalternativ er større enn ved bruk av tog.

— Utregningene har vært basert på bruk av dagens busser, som er mye mindre enn de elektriske metrobussene. Disse beregningene har ikke holdt mål, hevder han.

— Hvordan vil bildet se ut dersom flere traseer inkluderes i banen?

— Det er ingen problem å dra en bussbane i alle retninger, sier Buanes.

— Den eneste forskjellen mellom tog og buss vil være at den ene har snute og går på jernhjul, mens den andre bruker gummihjul. Faktisk vil vi hevde at miljøaspektet er enda bedre med en bussbane, siden støyen her vil bli mindre enn fra toghjulene.

Forlenge Landåslinjen

Bybanetraséen vil innebære investeringer på 1,5 milliarder kroner. Uten skinner reduseres tallet med 400 millioner kroner, ifølge Bybanekontoret.

Etter Gaias beregninger må 50 millioner investeres i trolleynettet om togbane droppes for metrobussen.

Ifølge busselskapet vil de årlige innsparingene ved å bruke elektriske busser være store nok til at metrobusser også kan settes inn i en forlenget Landåslinje

Dette innebærer at metrobussene kan gå fra Sandeide terminal i Fyllingsdalen til sentrum, videre til Landås og til slutt ende opp på Paradis.

— Det viktigste for folk er at de kommer seg frem, ikke transportmiddelet nødvendigvis har jernhjul, sier Arne Buanes.

— Hva med trafikkøkningen i antall busser som kjører rundt i byen?

— Det er ikke for mange busser som er problemet, det er for mange biler. Bussalternativet innebærer én buss hvert tiende minutt. Det er marginalt, og noe vi kan leve med.

- Interessant

Arne Buanes la i går selskapets analyser frem for byrådsleder Monica Mæland (H). Hun synes analysene fra Gaia er interessante.

— Gaia ser ut til å ha gjort en grundig jobb. Uten at jeg mistenker dem for noe, blir vi samtidig nødt til å kvalitetssikre tallene før vi uttaler oss noe mer, sier Monica Mæland.