— Vi deler ikke dette synet. Utspillet må stå for deres regning. Det er ikke bra å sette disse to gruppene opp mot hverandre, sier Pål Kårbø, fylkesleder i Hordaland KrF.

I dagens BT foreslår KrFU i Hordaland å fjerne honnørbilletten, for på den måte å kunne finansiere billigere kollektivtransport for ungdom og studenter.

- Unge har dårligere råd

KrFU-leder Emil André Erstad mener det er urettferdig at alle eldre over 67 år automatisk får halv pris på buss og bane.

— De unge er vanligvis i en mye dårligere økonomisk situasjon enn eldre, sa han til BT.

Erstad kaller det «riv ruskende galt» og urettferdig at de eldre automatisk får halv pris på billetten uavhengig av inntekt.

KrFU foreslår å behovsprøve honnørbilletten, ved å sette et tak på hvor mye inntekt en skal ha for å kunne kreve halv pris for kollektivbilletter.

— Vi ønsker ikke at en må vise på bussen om en har god nok økonomi for å få honnørbillett. Vi vil ha universelle ordninger, og at noen grupper kommer bedre ut, må være en konsekvens av det, sier Kårbø, som sitter i samferdselsutvalget i fylket.

- Er avhengige av kollektiv

Nils-Olav Nøss, som sitter i fylkesutvalget for Arbeiderpartiet, kaller KrFU-forslaget lite velfundert og lettsindig.

— Jeg reagerer negativt på forslaget. Det er helt feil fokus å sette disse to befolkningsgruppene opp mot hverandre, som er kanskje de to gruppene som er mest avhengig av kollektiv, sier han.

Han ønsker å utvide ungdomskortet til å gjelde personer til og med 21 år, og gi enda bedre periodekort-ordninger.

— Men vi har både råd og anledning til å gi både unge og eldre rabatt på kollektivreiser. Å la de eldre måtte stå fremme i bussen og be om halv pris fordi de har slik og slik inntekt, er lite relevant, forferdelig byråkratisk og helt unødvendig. Dessuten reiser de eldre ofte utenom rushtiden. Det er fornuftig at denne gruppen reiser kollektivt, slik at bussene i mindre grad blir tomme, sier Nøss.

Hva mener du om honnørbillettene?