— Det er en del ektepar som blir skilt når en havner på sykehjem, og i de tilfellene hvor en av partene er friske, er det nok riktig at det blir slik. Men hvis ektefellen også er syk, bør man tilstrebe at de får bo sammen, sier Jon Daltveit, fungerende bydelsdirektør i Årstad bydel.

Han bekrefter at de for en ukes tid siden fikk en søknad fra Anna Fjellestad, men sier den ikke er behandlet ennå. Innen to uker skal hun imidlertid få et svar.

— Jeg kan ikke uttale meg om denne enkeltsaken, og har ingen formening om hva resultatet av søknaden vil bli. Men hvis hun får tilkjent sykehjemsplass, bør hun få bo sammen med sin mann, sier Daltveit.

Han hevder det ikke skal være en hindring for å få sykehjemsplass at man har pårørende som hjelper til i hverdagen.

— Det er ikke mitt inntrykk at det er slik, det skal ligge en faglig vurdering bak et avslag. Det som blir vurdert er om folk klarer seg på egen hånd hjemme eller ikke, og det spekuleres ikke i om pårørende stiller opp, hevder Daltveit.