• Den tidligere advokaten er siktet for brudd på straffelovens paragraf 132, å motarbeide en offentlig undersøkelse.
  • Paragrafen gjør det straffbart å skjule eller ødelegge bevis, og å hjelpe personer som er på flukt eller som holder seg skjult for politiet.
  • Strafferammen er to års fengsel.