• Nordfjord har blitt skvisa ut av eige fylke, seier overjordmor Linda Grotle Hauge i Nordfjord..

— Dette er eit ran av pasientar. Nordfjord har blitt skvisa ut av eige fylke, seier overjordmor Linda Grotle Hauge ved fødeavdelinga på Nordfjord sjukehus.

Grotle Hauge, som sat i faggruppa som i si tid jobba med fødeplanen for Sogn og Fjordane, har tidlegare sagt til Bergens Tidende at ho ville ha fødeavdeling eller ingen ting på Nordfjordeid.

— Eg står ved det, og registrerer at vi på Eid no får ei jordmorstyrt fødestove vi har sagt vi ikkje vil ha.

- Kvifor er det så sterk motstand mot eit slik fødestove?

— Fordi det etter mitt syn ikkje er eit godt nok fagleg tilbod til dei fødande. Dette vil bli eit tilbod til dei friskaste av dei friske. Eg spør meg sjølv om det slik helsebudsjetta er i dag, er rett å bruke så mykje pengar på 30 prosent av dei gravide. For det er i praksis så mange av Nordfjordkvinnene som vil føde på Eid når fødeavdelinga er lagt ned.

Linda Grotle Hauge seier ei jordmorstyrt fødestove i dag ikkje tilfredsstiller dei krav kvinnene set. Ho viser mellom anna til at dei aller fleste kvinner vil ha tibod om smertelindring, t.d. epidural. Dette vil ikkje kunne bli gitt ved ei jordmorstyrt fødestove.

— Mange vil difor velje vekk alternativet på Eid i utgangspunktet.

Grotle Hauge trur ei slik jordmorstyrt fødestove kan bli dyr i drift.

— Det skal vere både barselsomsorg og følgjeteneste. Då må vi tilsetje fleire jordmødre. Kvar skal vi hente desse?, spør ho.

- Flau over å være Ap-medlem

— Jeg er vært skuffet over at en helseminister fra Hordaland velger å slukke lyset i Odda, sier Nils Johan Ystanes, i Folkebevegelsen for lokalsykehusene.

I Odda er reaksjonene kraftige på at Regjeringen har vedtatt å omgjøre den forsterkede fødestuen til en jordmorstyrt fødestue. Det betyr at gynekolog eller kirurg ikke vil være i beredskap for å ta hastekeisersnitt. Frykten er at det i neste omgang vil føre til fjerning av den akuttkirurgiske beredskapen og nedlegging av lokalsykehuset.

— Vi er svært skuffet. Vi føler Odda sykehus blir nedlagt i et kompromiss i regjeringen. De gir uttrykk for at de er opptatt av kvalitet, men de kvalitetssikrer ikke sitt eget vedtak. Det er ikke gjort noen ROS-undersøkelse på vedtaket, sier Ystanes. (Risiko- og sårbarhets-undersøkelse, journ. anmerkning).

Isolert av ras

Han viser til at Odda fire ganger i vinter har vært isolert av ras og at Odda-samfunnet ligger langt inne i en fjordarm med to timers reisevei til nærmeste fødeavdeling i Haugesund.

— Jeg er svært skuffet over at Regjeringen er så tydelig på at kompetanse ikke skal være ute i distriktene og at folk som bor der ikke skal ha rett på kvalitet, nærhet og trygghet slik de har i sentrale strøk, sier Ystanes.

Han har selv kjempet for lokalsykehuset i Odda siden 2003.

- Et svik

  • Jeg er rett og slett flau over å være Ap-medlem i dag. Det må også være tungt for Sp som har stått på for lokalsykehusene og kompetansearbeidsplasser i distriktene, sier han.

Han tror det vil bli vanskelig å rekruttere fagfolk til Odda sykehus når sykehuset ikke lenger har fullverdige funksjoner. Det kan også bli en utfordring å rekruttere jordmødre til å drive følgetjeneste, mener Ystanes.

— Dette er alvorlig for oss, og vi må nå jobbe for at kirurgi- og akuttberedskap ikke forsvinner. Tar de den og, legger de ned lokalsykehuset vårt for godt. Det er et brudd på Soria moria, og vi opplever det som et svik, sier Ystanes.