Store lausmassar med stein og andre skadar pregar Harry Mehammer sin fritidseigedom etter raset måndag.

– Det vrengjer seg i meg når eg er nede her og ser. Det vert eit forferdeleg arbeid å rydda opp iallfall. Og kven skal gjera det? At vegvesenet tar det på seg er lite truleg ut frå tidlegare erfaringar, seier Harry Mehammer, ein av eigarane av fritidseigedommen som måtte evakuerast, til Sunnhordland.

Debatt: Er E39 ein trygg veg, eller sit du med hjarta i halsen når du køyrer over Stord?

Store skader

Vassmengdene har gjort stor skade på eigedommen.

Vegen ned til fritidshuset i sjøkanten har fått store groper, steinar ligg hulter til bulter overalt, brønnen har vorte forureina, og vedskuret heng på halv åtte etter å ha vorte flytta fleire meter.

Steinmassane som heldt hagemuren er også gravne vekk av store vasskrefter, og i kjellaren er det komme inn både mold og vatn.

– Berre stranda her er ein meter høgare enn ho var, fortel Mehammer. Kaiplanet er fylt av sandete mold, og lausmassane i stranda er ustø å ferdast på.

— Siv vatn heile tida

Så gale som det har vore den siste tida ved nedbør, var det aldri før, meiner Mehammer.

– Før ein byrja arbeidet med vegen her, var bakkane tørre. No siv det vatn heile tida, og eg har jamvel grave ei grøft under fjellknausen her for å ta unna det verste. Likevel, vatnet renn tvers gjennom fyllingane. Løpet som vegvesenet har laga svell ikkje unna, og vatnet følgjer ikkje stikkrennene slik det gjorde før, poengterer han.

Les meir: * Opnar vegen no

LESERBILDE