— Dette er ein veldig tung dag for oss alle. Det er i monaleg mengde menneske som vert råka, og vi mister 50 gode kollegaer med god fagkompetanse, seier klubbleiar Terje Solvang til Firda.

Vest Buss Industri A/S seier opp 50 tilsette ved bussfabrikken i Stryn. Det fekk dei tilsette melding om på eit allmøte torsdag ettermiddag. Før oppseiingane var det 140 tilsette ved fabrikken.

- Overraskande

– Omfanget er nok overraskande for mange. Vest har aldri tidlegare sagt opp så mange tilsette samtidig. Det er trist for oss å måtte ty til eit slikt grep. Men først og fremst tenkjer eg på dei tilsette sin situasjon. Vi vonar arbeidsmarknaden er så god at dette kan gå mest mogleg smertefritt for den enkelte. Vi har lagt planar for oppfølging av dei tilsette. Saman med NAV har vi ein beredskap i forhold til bistand og hjelp for dei tilsette, seier leiar for Vest Buss-gruppa, Per Dag Nedreberg til Fjordingen.

Grunnen til oppseiingane skal ifølgje Firda vere ordresituasjonen for bussfabrikken i Stryn.

Resultat på 20 millionar

– Vi hadde håpt å omstille oss på ein mindre dramatisk måte. Men situasjonen der chassisleverandørane i mykje større grad fokuserer på eigen produksjon og vår ferske samarbeidsavtale med Irisbuss, gjer at vi no må ta eit slikt grep, seier Nedreberg til Fjordingen.

Oppseiingane gjeld frå datoen dei tilsette fekk beskjed, og dei tilsette vil arbeide ut oppseiingstida si.

Vest Buss Gruppen omsette i 2007 for 365 millionar kroner og fekk eit resultat før skatt på 20 millionar kroner.

Egil Aabrekk