— Dette er eit veldig positivt innspel i debatten om korleis vi skal formidle kulturhistoria til komande generasjonar, seier leiar Bergen Arkitektforening, Morten Ramm Salbu.

Bryggen kan bli aktivum, ikkje berre museumsobjekt Morten Ramm Salbu

650 000 menneske er innom Bryggen kvart år – nesten alle er turistar. Korleis få lokalbefolkninga til å ta Bryggen i bruk?

Bygg nytt, er svaret frå student ved Bergen Arkitekt Skole, Hanne Finseth. Ho har hatt Bryggen som si prosjektoppgåve.

— Tanken om nytt bygg er ein dristig og pirrande idé. Eg ønskjer velkommen eit kvart innspel i debatten om korleis ein kan ta vare på og vidareformidle bygnings- og kulturarv, – om korleis Bryggen kan bli aktivum, ikkje berre museumsobjekt, seier Ramm Salbu.

Stiftelsen Bryggen avviser tankane frå arkitekturstudenten og viser til plikter som Bryggen har for å ta vare på kulturminne og verdsarv.

Sjølv om vernerestriksjonar kan gjere eit slikt prosjekt vanskeleg å gjennomføre, synest han det er verdt å halde fast i innspelet frå Finseth, meiner Ramm Salbu.

— Vi har ikkje heilt funne formelen for formidling av kulturhistoria til nye generasjonar utan å skape museum. I prinsippet synest eg det er ein stilig idé. Vi vil jo at Bryggen bak fasaden skal bli brukt, også av bergensarane. Ein måte å gjere det på, er å skape kontrast.

I ein reportasje i BTMagasinet tok fleire av dei som har sin arbeidsstad på Bryggen til orde for nytenking rundt bruk av Bryggen.

— Vi bør ønskje velkommen alle innspel som kan understreke historia på nye måtar, seier Ramm Salbu.

Sei di meining i kommentarfeltet under!