JOHN LINDEBOTTENjohn.lindebotten@bergens-tidende.no

– Dagens vei rundt Vikaleitet, like nord for Hjelles bakeri i Vågsbotn, er en av de farligste i hele Bergen. Reguleringsplanen for tunnelen ble vedtatt for tre år siden, men siden har det ikke skjedd noe. Og nå er den videre boligutbyggingen stoppet, seier Robert Tofting i Veikomiteen for Eikåstunnelen.

Da utbyggingen av boligfeltet ble igangsatt, var det nettopp under den forutsetning at tunnelen skulle bygges, slik at dagens vei ble omgjort til tilførselsvei til det utvidete boligområdet, sier Robert Tofting.

En steinørken med en gravemaskin og en dumper skjemmer den delen av Vikaleitet som strekker seg ut mot svingen, nærmest E 39 og gjør landskapet utrivelig.

Lenge til lang tunnel I dag vil bystyret i Bergen etter alt å dømme vedta kommunedelplanen for den fremtidige stamvegen mellom Nyborg i Åsane og Nordhordlandsbroen. Den 6,8 kilometer lange traseen som blir valgt har til samlet tunnellengde på 4,3 kilometer, og den er kostnadsberegnet til rundt 900 millioner kroner.

– Men jeg er sterkt i tvil om det blir byggestart på den lange tunnelen innenfor den kommende 10-årsperioden til Nasjonal Transportplan. Det betyr at dagens vei mellom Vågsbotn og Steinestø vil være stamveg i mange år enda. Og det er bare få år til Nordhordlandsbroen er nedbetalt. Det vil ventelig føre med seg en betydelig trafikkøkning. Av den grunn ville det vært en stor fordel å få bygget Eikåstunnelen under Vikaleitet så tidlig som mulig i planperioden, sier veisjef Ole Chr. Torpp.

Ville aldri blitt godkjent Det er ingen uenighet om at den knappe to kilometer lange strekningen rundt Vikaleitet er særdeles dårlig egnet som stamveg med en daglig trafikkbelastning på rundt regnet 15.000 kjøretøyer.

Langs strekningen finnes det på— og avkjørsler som garantert aldri ville blitt godkjent på et nyanlegg.

Ettersom Steinestøvegen fungerer som stamveg på oppsigelse, blir det trolig bare snakk om tofelts tunnel gjennom Vikaleitet. Ole Chr. Torpp regner med en meterpris på 40.000 kroner for den 550 meter lange tunnelen. Hvis den meterprisen holder, vil det si at hele tunnelen med påhugg kan bygges for godt under 30 millioner kroner for å skaffe den avlastning som boligutbyggingen på Vikaleitet krever.

Det er ikke så forferdelig mye mer enn de ca. 20 millioner kronene som ellers vil gå med for å sikre veien rundt Vikaleitet med gang- og sykkelvei av skikkelig standard.

Men veisjefen presiserer også at hele prosjektet Eikåstunnelen innebærer nye kryss både i sør- og nordenden samt opprustning av Steinestøvegen frem mot Shell-stasjonen på Haukås.

– Samlet prosjektkostnad tror jeg ligger på rundt 70 millioner kroner, sier veisjef Ole Chr. Torpp.