• Byrådet eier ikke skam i livet. Det kommer ikke noe godt ut av å ta fra dem som allerede har for lite fra før.

RAGNHILD HOV

Det sier Grethe Kvist til Bergens Tidende.

Lederen for Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, vernepleiere og sosionomer (FO) i Hordaland, er rystet over at byrådet vil la sin siste sparepakke ramme de fattigste i byen direkte.

Byrådet har bestemt at sosialhjelpsatsene skal ned på Oslo-nivå.

Beregninger viser at det vil gi Bergen kommune en årlig sparegevinst på 26 millioner kroner.

— Det innebærer at sosialhjelpmottakerne får kuttet støtten de får til livsopphold med inntil en tredel, sier Kvist.

En tredel

Foruten å tilpasse sosialhjelpsatsene til Oslo-nivå, foreslår byrådet også at kontantstøtten til dem som mottar sosialhjelp blir behovsprøvd. I tillegg ønsker byrådet at den såkalte 80-prosentregelen blir avviklet. Denne regelen innebærer at trygdete skal ha minimum 80 prosent av minstepensjonen igjen etter at boutgiftene er betalt.

— En enslig kvinne med et barn vil få inntekten redusert med 1000 kroner dersom sosialhjelpsatsene blir redusert til Oslo-nivå.

For en minstepensjonist som i dag mottar bostøtte, kan inntektsreduksjonen bli langt større.

— Inntil en tredel, ifølge de beregninger som FO-lederen har foretatt.

Forstår ikke hva de gjør

Kvist er sosionom og har jobbet på sosialkontor i mange år. Hun mener hun altfor godt vet hva det vil si å måtte greie seg med et minimum.

Kvist tror at byrådspolitikerne som alle er toppgasjerte mennesker, har vanskelig for å forstå hva det vil si å være fattig.

— Hadde politikerne forstått hva dette dreier seg om, hadde de aldri våget å foreslå slike tiltak som det byrådet har gjort nå, mener hun.

— Nå må vi som jobber på sosialkontorene si ifra, sier Kvist.

Hun mener forholdene vil bli uakseptable for klientene.

— Politikerne skal ikke i ettertid komme og si at de ikke visste hva konsekvensene var. Da må vi i fagforeningen fortelle dem at de lyver, sier hun.

— Bergen kommune legger en stor byrde på de ansatte som kommer i direkte kontakt med klienter som mottar støtte.

— Det er vi som må fortelle dem at det blir enda vanskeligere enn før å få endene til å møtes. Vi får fattigdommen tett inn på oss. Det gjør oss slitne, sier Kvist.

Hun peker på at sosialkontorene allerede er sterkt underbemannet. Nå frykter hun enda hardere arbeidspresse på grunn av byrådets sparepakke.