• De legger ut i all slags vær, og eier ikke båtvett, sier los Lars Olsen om mange av tyskerne som fisker langs norskekysten.

— Når kystbefolkningen velger landligge, går mange av utlendingene likevel ut i småbåter, fortsetter statslosen, som har ti år bak seg ved værharde Viksøy losstasjon, ytterst i Korsfjorden.

— De skal fylle fryseren med fisk, nær sagt uansett, sier han.

Kollegene på losbåten, losbåtførerne Ove Magne Berge og Robert Hufthammer, er langt på vei enige.

— De er ikke i stand til å vurdere værforholdene godt nok. De vet heller ikke hvor fort været snur her ute i havgapet, sier de.

De to losbåtførerne mener at tyskerne ikke er alene om å undervurdere naturkreftene.

Nordmenn også

— Det finnes også mange nordmenn på sjøen i småbåter i altfor dårlig vær. Vi ser nok av dem, her ute i Korsfjorden, sier Berge og Hufthammer.

Ove Magne Berge deltok i redningsdramaet søndag da to tyskere ble plukket av det frådende havet. En av dem omkom, den andre overlevde med nød og neppe. De to fikk problemer med motoren på båten sin på Austevoll-siden, og drev over Korsfjorden før de ble kastet i sjøen i brenningene utenfor Viksøy.

Sjanseløs ved motorstopp

— Får du først motorstopp i slikt vær, er du ganske sjanseløs, sier Ove Magne Berge.

— Ikke nytter det å ro, heller, selv om mange tyske turister ikke aner hvordan de skal bruke et par årer, supplerer los Olsen.

Losbåten observerte den ene tyskeren i brenningene ved land, men kunne ikke gjøre noe. En fastboende, Nils Magne Vardøy, gikk ut med sjarken sin. Sammen med en hyttenabo fikk han dratt mannen opp i båten sin.

«Utleierne må ta ansvar»

Statslos Lars Olsen er opptatt av at utleierne må ta mer ansvar.

— Vi kan ikke forvente at turister fra det tyske innlandet har detaljkunnskap om hvor farlig vind og vær er i skjærgården. Utleierne må stanse de tyske turistene når været er for dårlig, sier han.

De tre losbåtførerne har mer enn en gang assistert båter i nød. Losbåten fra Viksøy var ett av de første fartøyene som kom til unnsetning da fregatten KNM «Oslo» forliste i 1994.

— Hver sommer får vi flere oppringninger fra småbåter som har rotet seg bort i tåken, eller har fått motorhavari, sier Berge og Hufthammer.

Viktig beredskap

Losbåtmannskapet betrakter seg som en viktig del av redningsberedskapen i havgapet.

— Vi er lokalkjente, kan kalle andre ut i sjarker på kort varsel, og selv komme raskt til unnsetning. Losstasjonen har døgnkontinuerlig vakt, og vi lytter konstant på kanal 16, nødfrekvensen. Vi tror det betyr mye for de sjøfarendes trygghetsfølelse, og håper vi får fortsette med denne beredskapen, sier Ove Magne Berge og Robert Hufthammer.

KRITISKE: Statslos Lars Olsen (t.h.) og losbåtførerne Ove Magne Berge og Robert Hufthammer mener tyske turister kan for lite om hvilke naturkrefter som er i sving ved dårlig vær i havgapet.
Foto: Gidske Stark