— Eldre sitter på boliger som etter hvert er blitt verdifulle, men har ikke en inntekt som gjør at de kan betale økt eiendomsskatt, sier Liv Røssland.

Hun er uenig med byrådets forslag om å taksere alle boligene i Bergen på nytt, og uenig i å utvide området som kommunen kan kreve eiendomsskatt for.

— Det er ikke slik at det er kjemperike folk på kjempedyre eiendommer som må betale eiendomsskatt. Det er derimot enker og minstepensjonister som risikerer å måtte selge boligen sin på grunn av dette, sier hun. Hun varsler at Frp vil gjøre det det kan for å hindre retakseringen fra og med 2004.

— Synes du dagens grenser for hvor det kan pålegges eiendomsskatt er rettferdige?

— Jeg synes ikke eiendomsskatt er rettferdig i det hele tatt. Vi vil jobbe for å få den avviklet, men med kommunens gjeld vil det ta litt tid. Men vi kan ikke være med på en ytterligere økning, sier hun.

— Hva synes du om at mange av byens rikinger ikke betaler eiendomsskatt?

— Du kan ikke se slik på det. De fleste av dem som tjener godt betaler sin skatt. De fleste er lønnsmottakere som investerer i en god bolig til sin familie, sier Røssland.