• Det finnes en gyllen middelvei mellom det å la en bydel forfalle og det å lage en eksklusiv bydel, mener Bjørn Erik Øye, daglig leder ved Prognosesenteret.

HENRIK STÅLHANE HIIM

ANNE MYKLEBUST ODLAND

Øye jobber med analyser av eiendomsmarkedet. Han kjenner Nøstet-området, og mener det har potensial.

— Det å ville beholde en slum i en by er helt håpløst, og veldig bakstreversk. Det finnes en gyllen middelvei mellom det eksklusive og det forslummede, sier Øye.

Han mener de som ikke vil vedlikeholde husene i området gjør Nøstet en bjørnetjeneste. Øye hevder forslummingen påvirker hele bydelens liv på en svært negativ måte.

— Byer er som en levende organisme. Man beholder ikke lav leie over tid ved å la området forfalle, byen utvikler seg selv. Man kan ikke låse verden, og det å forsøke er veldig egoistisk.

- Kan styre utviklingen

Han mener politikerne i Bergen kan styre utviklingen på Nøstet.

— Nøstet kan bli til hva man vil, politikerne kan velge hva de vil gjøre med bydelen. Men man må planlegge litt etter markedet, man kan ikke sette opp masse leiligheter til tre millioner kroner der. Det er ikke så mange av oss som er rike, sier Øye, og viser til at 79 prosent av dem som kjøper bolig i Bergen betaler mellom en halv og halvannen million kroner.

Han beskriver bydelen Södermalm i Stockholm som et eksempel vellykket utvikling av en bydel.

— Der har man beholdt det originale raddispreget samtidig som bydelen utviklet seg, sier Øye.

Prisene vil stige

Han sier likevel det er naturlig at prisene vil stige dersom strøket oppgraderes. Det sier også andre eksperter Bergens Tidende har snakket med.

— Folk står i kø for å bo i sentrum. Det vil bli en betraktelig prisstigning på boligene på Nøstet om strøket oppgraderes, sier takserer Rolf Botnen.

Botnen har sittet i takstnemnden, som behandler klagesaker som følge av prisstigning på utleieleiligheter. Det har også takstmann Johan Lauvås.

— De som bor i «dårlige hus» er gjerne de med dårlig råd. Når boligene oppgraderes, vil leieprisen selvfølgelig øke betraktelig. Av erfaring vet jeg at de som bor der får problemer med å bli boende, uten at jeg kan si noe om hvor mange som må finne seg annen bolig, sier Lauvås.

Mest privateide boliger

Kommunen eier flere forfalne hus på Nøstetorget og i Nøstegaten - men de fleste av eiendommene i strøket er i privat eie. Det forfalne huset i Nøstegaten 45, som ble omtalt i Bergens Tidende onsdag, er den eneste av kommunens eiendommer som brukes som bolig.

— Vi har gått gjennom eiendomsforholdene, og registrert at vi ikke eier så mange hus i området. Det er jeg glad for, husene er i dårlig stand, sier spesialkonsulent Bjørn Arne Olsen i Bergen Bygg og Eiendom (BBE), et av kommunens eiendomsselskap.

Det er kommunens andre eiendomsselskap, Bergen Bolig og Byfornyelse (BBB) som eier de aller fleste av kommunens boliger i Bergen. Men selskapet har ingen boliger på Nøstet.

— De få boligene vi eier i byen, er eiendommer BBB ikke kan bruke til tradisjonelle boligformål. Husene i området på Nøstet skal etter planen rives, og er derfor ikke en del av BBBs utleieboliger, sier Olsen.

Men også BBEs andre hus i området, som leies ut blant annet som næringsbygg, lager og parkering, er i fritt forfall. Det synes Olsen er trist.