Det sier det homofile paret Eric og Oscar, som nyttårsaften sto frem i Bergens Tidende. Deres ønskebarn Linnea ble til ved hjelp av sæd fra den ene og en surrogatmor fra Vestlandet. Moren sa så fra seg omsorgen til barnets far.

Det homofile paret har fulgt nøye med på debatten som har rast på bt.no.

– Det er alltid moren som fremheves som den viktige. Hvorfor skal ikke faren ha like rettigheter? Både egg og sæd er like viktige, sier Oscar.

Kjøpt og betalt

Fedrene mener folk må få opp øynene og sette saken i perspektiv.

– Mange barn kommer til verden som ikke blir elsket. Noen blir adoptert bort. Andre blir abortert bort, men vi har fått et barn som er nøye planlagt og høyt elsket.

De to understreker at datteren skal få vite hvordan hun ble til, og at de skal holde kontakt med barnets mor.

– I tillegg vil vår datter få mange sterke kvinnelige rollemodeller i form av våre mødre og søstre, sier Oscar.

Paret vil også fremheve at det de har gjort ikke er ulovlig.

– Før vi ble gravide diskuterte vi grundig med barnets mor og vi delte samme verdier og hadde samme syn på barneoppdragelse. Hvem sier vi ikke kan få barn på denne måten, spør de to.

De avviser også alle påstander som har fremkommet på debattforum på bt.no om at surrogatmoren må være kjøpt og betalt.

– Homofobi

At barnet er solgt, avviser også surrogatmoren.

– Jeg føler jeg blir anklaget for å ha tatt imot penger. De penger som er blitt utvekslet har vært til faktiske utgifter til mammaklær, transport og medisiner, sier kvinnen.

Hun har også fulgt debatten nøye i kjølvannet av surrogatsaken og reagerer på en rekke av uttalelsene fra norske politikere.

Uttalelsen fra Karin S. Woldseth (Frp) om at det må være ulovlig å gi vekk barn og at myndighetene bør gå gjennom regelverket provoserer henne.

– Barnet har ikke mistet rettigheten til en mor. Jeg skal være der hvis hun trenger meg. I fremtiden vil jeg følge med på hennes behov og handle deretter.

Hun tror de mest negative reaksjonene egentlig handler om homofobi.

– Alle snakker om fravær av en mor i forbindelse med surrogatsaker. Men de fleste surrogatbarn vokser opp med heterofile foreldre. Det virker som om folk henger seg opp i at jeg bærer frem et barn for to menn. Er det ikke egentlig homofobi vi snakker om da, spør kvinnen.