Men dei to kameratane er ikkje einige om årsaka til at ein i dag 68 år gammal mann blei sparka og slått bevisstlaus og dumpa i terrenget midt i den kalde natta.

Store hovudskader

Dei tre involverte sat i eit privat drikkelag då selskapet brått endra seg til ein kamp på liv og død for 68-åringen.

— Det var eit kick, eg ville banka nokon. Så blei det han, sa 20-åringen i retten i dag.

— Han sa til meg at han ville ta han fordi han hadde flørta med kjærasten, forklarte 30-åringen.

Dei to skaffa til sist ambulanse til den nedkjølte og skambanka mannen. På sjukehuset blei det konstatert store hovudskader, blødning i hjernen og fleire brot.

— Eg hugsar ingen ting frå hendinga. Eg kjenner ikkje desse karane, sa den krenkte 68-åringen i rettsforklaringa.

Vil ta si straff

Husnes-mannen er erklært 60 prosent medisinsk invalid etter episoden 24.mars i fjor. Han seier og at han i ettertid er blitt folkesky og treng hjelp av familie og sjukepleie.

Begge tiltalte sa dei angrar på det dei gjorde, og vil ta si straff. Dei blei einige om ein dekkhistorie overfor politiet som samme natt starta etterforsking.

Og politiet trudde på den falske forklaringa om at dei tilfeldig hadde kome over 68-åringen som låg livstrugande skadd i ei vegskråning.

Plastpose over hovudet

Først i februar sprakk historien, då 20-åringen på fest blei pressa til å fortelja sanninga. Tilståinga blei teken opp på mobiltelefon og overlevert politiet.

Likevel blei dekkhistorien i første omgang gjentatt då dei mistenkte blei kalla inn til nye politiavhøyr.

20-åringen sa i retten at han tok initiativ til valdsutøvinga, som starta med at 68-åringen fekk ein plastpose over hovudet med føremål å få han til å besvima.

- Ikkjevaldeleg

20-åringen sa at begge var einige om å banka den eldre gjesten, og at begge var aktive i mishandlinga.

30-åringen forklarte retten at han først nekta å delta, men deltok likevel. Han skildra seg sjølv som ein ikkjevaldeleg, men lettpåverkeleg person.