Camilla Børsheim (26) fekk ein litt annleis arbeidsdag i går. Årsaka var ein kronikk sjukepleiaren hadde i BT, som òg vart lagt ut på nettet.

— Eg er på jobb og pasientane mine spør: Er det du som har skrive kronikken, seier ho, når vi snakkar med ho tysdag kveld.

Kronikken, med den talande tittelen «Jeg er stolt av jobben min», vart i går den mest leste saken på bt.no. Innlegget tok verkeleg av på sosiale media, og var i går kveld den tredje mest delte saka i landet.

Strid om helgevakter

I kronikken tek Børsheim til motmæle mot kritikken sjukepleiarane får. Den siste veka har mellom anna helseminister Jonas Gahr Støre lagt seg ut med sjukepleiarane, ved å seie at det ikkje er noko menneskerett å ikkje jobbe meir enn kvar tredje helg.

Sjukepleiarforbundet har landsmøtevedtak på at dei ikkje skal jobbe oftare enn kvar tredje helg, medan arbeidsmiljølova set grensa på kvar andre helg.

Men for Børsheim var det ikkje Støre som fekk begeret til å flyte over og ende opp i ein kronikk.

Lesarkommentarar

— Det var eigentleg at eg las kronikken til ein sjukepleiar frå Ahus i aftenposten.no. Ho skreiv bra, og det var mykje der eg var samd i. Så las eg kommentarane under kronikken. Då tenkte eg: Er det mogleg?

For der kom det fram mykje kritikk av sjukepleiarane og deira sak.

— Mykje av det viste at folk ville provosere, men òg at dei ikkje hadde kunnskap om kva yrket går ut på. Så eg har skrive for å få ut oppgittheita, men eg har mest lyst til at folk skal ha forståing og respekt, og at dei ikkje skal tru at vi går rundt og sutrar heile tida, seier ho.

Glad i jobben

For det er kommentarane i media, og ikkje pasientane og pårørande ho møter i jobben ho er kritisk til. Sistnemnde har ho stort sett berre positive erfaringar med, seier ho.

— Eg har vore redd for at dei skal tru at dei ikkje er takksame nok, for det er dei absolutt. Dei er grunnen til at eg vil fortsetje i denne jobben, seier ho.

UVITANDE: Folk har ikkje kunnskap om kva sjukepleiaryrket går ut på, meiner Camilla Børsheim.
Privat