1. september i år var det hektisk på Fleischer's Hotel på Voss. Hotelldirektør Erik Fleischer Tønjum var midt i førebuinga av opninga av ny restaurant. Denne fredagen skulle han ende på sjukehus, med eit 12 centimeter langt kutt i nakken, etter å ha blitt angripen med øks av ein tilsett ved hotellet.

— Eg skulle vel eigentlig ikkje vore her no, seier hotelldirektøren i tysdagsutgåva av Avisa Hordaland.

Kjøtøks

Der fortel han sin versjon av det som skjedde i dei ærverdige hotellokala.

— Eg får det eg trur er eit slag i nakken. (..) Då ser eg at han står med ei kjøtøks i handa. Det er fyrst då eg vert redd. Eg tenkjer at eg må få kontroll på våpenet, og me går i eit basketak, seier Tønjum.

Etter eit minutt fekk han overmanna gjerningsmannen og ropt etter hjelp. Etter kvart kom sambuaren Alette Hjemeland til.

— Eg kjem og ser at Erik har blod på skjorta. Alt eg tenkte, var at Erik måtte komma seg ut og vekk frå mannen, seier ho til Avisa Hordaland.

12 cm langt kutt

Ein søramerikansk mann i byrjinga av 50-åra har innrømma forsøk på drap. Han vart varetektsfengsla tre dager etter hendinga.

Tønjum slapp unna hendinga utan alvorlege skadar. Til avisa fortel han at han føler seg heldig.

— Det er utruleg at ein kan få eit 12 centimeter langt kutt utan å skada nokon vitale nervar. Det har ikkje vore store smerter. Eg er jo eigentleg ikkje så alvorleg fysisk skadd. No er det to ting som kvernar i hovudet. Eg tenkjer på kor nære på det var. Og eg spør meg sjølv kvifor, seier han til lokalavisa.

- Krangel om løn

Kokkens forsvarar seier til avisa at ein krangel om økonomisk oppgjer var bakgrunnen for valdshendinga. Mannen hadde ifølgje forsvarar Miriam Grimstad jobba som kokk ved hotellet i kring åtte månader, utan å ha motteke løn.

— Eg kan stadfeste at det oppstod ein krangel mellom dei to som følgje av oppgjeret. Det forsvarer likevel ikkje det han har gjort, seier Grimstad til avisa.

Tidligere har sambuar Alette Hjelmeland uttalt til BT at ho ikkje har kjent til nokon konflikt mellom Tønjum og søramerikanaren.

— Alt som har med han å gjera, ynskjer me ikkje å kommentera, seier Tønjum.

HOTELLDRAMA: Øksedramaet fant sted på Fleischer's Hotel, bygdens mest berømte hotell.
ARNE HOFSETH