Kommunalministeren fra Hordaland er godt fornøyd med at partiet under sitt landsmøte i Oslo i helgen, klarte å fokusere skikkelig på de tre sakene Høyre gikk til valg på: Lavere skatter, bedre skole og effektivisering av offentlig sektor.

— Å få til en skattelette på minst 25 milliarder kroner i valgperioden skal vi få til. Og vi er godt i gang med en kvalitetsheving av skolen. Å modernisere offentlig sektor er imidlertid det vi har minst kontroll over. Det er ikke gjort med et lovforslag og krever prosesser som er atskillig vanskeligere å styre. Det er fordi hele prosessen er bygget på desentralisering, lojalitet og tillit, sier Solberg.

Og da må hun og den andre statsråden fra Hordaland, Victor D. Norman ha lojalitet fra andre enn bare Høyrefolk.

Ikke minst gjelder det ledere og ansatte i offentlig sektor.

Sykehusene må klare seg selv

— Men det krever også at andre partier virkelig føler eierskap til moderniseringsprosessen.

Sykehusreformen som skal fjerne køene og gi mer helse for hver krone, ser hun på som en prøvestein på vilje og lojalitet til å få moderniseringen gjennomført.

Her vil Høyre ha på plass en finansieringsordning som ikke gjør det mulig for ledelsen ved sykehusene å løpe til Stortinget og be om mer penger.

— Sykehusledelsen og styrene av de regionale helseforetakene må selv få myndighet og ansvar for å trykke på og skape forandringer. Uten en finansieringsordning som faktisk skaper en slik ansvarliggjøring, vil den Arbeiderparti-skapte sykehusreformen forbli en organisatorisk papirforandring. Og Solberg frykter at dette faktisk kan bli utfallet.

Frykter Ap-populisme

— Mye tyder på at Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet også her finner hverandre i en slags felles populisme, der lobbyvirksomhet for å be om mer sykehuspenger fortsatt blir tillatt, sier hun.

Erna Solberg ser for seg at vervet som nye første nestleder vil føre til økt arbeidsbelastning og mer reisevirksomhet.

— Det betyr bare at jeg må bli flinkere til å velge bort noe. I praksis betyr vel det at jeg må bli strengere med hva jeg sier ja til. For jeg har små barn som jeg skal fortsette å være like mye sammen med som nå.

- Skal stå noe igjen etter oss

En annen hordalending fikk æren av å takke av hele landsmøte. Parlamentarisk leder, Oddvar Nilsen minnet da om hensikten med å drive politikk.

— Det er å komme i posisjon og få gjennomført en politikk hvor det faktisk står noe igjen etter oss.

Den største overraskelsen under valgene i går, var nok at den sunnmørske møbelprodusenten Jens Petter Ekornes ble valgt inn i partiets sentralstyre.

NY LEDERTROIKA: Høyres nye ledertroika som ble valgt på helgens landsmøte, f.v. 2. nestleder Per-Kristian Foss, 1. nestleder Erna Solberg og leder Jan Petersen.
FOTO: SCANPIX