• Alarmen er ikke avblåst, men risikoen for at pasienten er smittet er mindre.

Det sier Lars Birger Nesje, avdelingsdirektør ved Haukeland universitetssjukehus søndag.

Helse Bergen kalte inn til pressekonferanse etter at man lørdag kveld fikk mistanke om at en mann var smittet av ebola.

Søndag har svar på de første ebola-prøvene vært negative. Sykehuset velger likevel å opprettholde beredskapen, og opplyser at flere prøver skal tas.

Mannen er fortsatt på isolat, og blir på sykehuset minst 72 timer til ifølge retningslinjer fra Folkehelseinstituttet.

Har vist infeksjonstegn

— Alarmen er ikke avblåst, men risikoen for at pasienten er smittet av ebola er mindre, sier Nesje.

— Det kan alltid gå litt tid fra symptomene oppstår til prøven blir positiv, opplyser hans kollega, seksjonsoverlege Steinar Skrede.

Han forklarer videre at behandlingen av pasienten kommer som følge av at mannen har vært i Sierra Leone, hvor det foregår spredning, og at han etter å ha kommet tilbake til Norge har vist infeksjonstegn innenfor inkubasjonstiden.

- Har trent på dette

Søndag ville Skrede ikke kommentere mannens helsetilstand eller hvilken behandling han nå gjennomgår.

Sykehuset har tidligere gjennomgått øvelser for situasjonen de nå er i, men det er første gang rutinene blir brukt. Skrede sier selv at alt har gått etter planen.

— Vi har trent på dette, og nattens prosedyrer har gått helt i tråd med dette, sier seksjonsoverlegen.

Tre leger har sammen med sykepleiere tatt hånd om mannen siden han kom inn på sykehuset lørdag kveld.

Kan bare ta inn en pasient

I tillegg til å ta flere prøver av pasienten, er bekjente av pasienten kontaktet. Skulle prøvene av mannen senere vise seg å bli positive, og andre i omgangskretsen hans får symptomer av sykdommen, vil man ikke ha mulighet til å ta inn noen av dem ved Haukeland.

— Vi har kun kapasitet til å ta imot en pasient ved vår avdeling. Vi har ingen spesialavdeling, slik man har i Oslo, sier Skrede.

ORIENTERTE: Steinar Skrede (t.v.) og Lars Birger Nesje under pressekonferansen på Haukeland universiitetssjukehus søndag.
ØRJAN DEISZ