• Det blir stadig dyrere å være elev i den norske skolen, hevder Halvard Hølleland, leder for Elevorganisasjonen.

— Et samlet beløp på mellom 10.000 og 15.000 kroner i direkte opplæringsrelaterte utgifter er ikke uvanlig. Det eneste som fortsatt er gratis i den norske skolen, er læreren og klasserommet, sier Hølleland.

Elevorganisasjonene har gjennomført en undersøkelse i alle landets fylkeskommuner, og den viser at 16 av 19 fylkeskommuner har gitt skolene retningslinjer for hva de kan og ikke kan kreve av egenbetaling fra elevene.

De fylkeskommunene som har gitt retningslinjene, har tolket reglene vidt forskjellig, og Elevorganisasjonen mener det er svært uheldig at reglene er så ulike på ulke steder i landet. Elevorganisasjonen regner med at de fleste elevene må ut med mellom 2.000 og 10.000 kroner hvert år for å gå på videregående skole.