— Det er en dypt tragisk sak når et ungt menneske mister livet på denne måten. Da er det noe som svikter, sier helseministeren.

I forrige uke slo fylkeslege Helga Arianson fast at verken legene på Bergen legevakt eller ved Sandviken hadde begått pliktbrudd da Solveig Hoff Nesheim ikke ble tvangsinnlagt om kvelden den 19. juni i år. Legene mente de ikke hadde hjemmel til å legge henne inn mot hennes vilje, og tilkalte i stedet politiet. Nesheim ble satt i arresten på politihuset, og ble funnet død der morgenen etter.

Øke bruken av tvang

Strøm-Erichsen vil ikke spekulere i hva som kunne ha hjulpet Solveig.

— Det er veldig vanskelig for meg å si om tvang ville ha vært riktig her når saken er under etterforskning. Men apparatet har ikke fungert godt nok, og da må vi se på om vi har et regelverk som beskytter godt nok dem som er i en vanskelig situasjon, sier statsråden.Like før sommeren mottok hun innstillingen fra det regjeringsoppnevnte Paulsrud-utvalget. En av deres innstillinger er at man skal tillate tvangsinnleggelse i inntil tre døgn for personer som vurderes som suicidale. Strøm-Erichsen sier at et av satsingsområdene i opptrappingsplanen som gjelder rus dreier seg om evaluering av bruken av tvang.

- Betryggende

— Vi jobber nå med dette, og har ikke en endelig konklusjon klar. Men i alle sånne saker må vi se på om regelverket fungerer hensiktsmessig. Dette er en veldig tragisk sak, og jeg synes det er betryggende at Helse Bergen og Bergen kommune skal gå grundig gjennom den, sier helseministeren.

Nestlederen i Stortingets helsekomité, Kjersti Toppe (Sp), sa til BT forrige uke at hun åpner for å øke bruken av tvang.

Spesialenheten for politisaker etterforsker politiets rolle i saken, og har varslet en konklusjon i løpet av noen uker.

GRANSKES: Solveig ble tidlig en del av barnevernets omsorg. Nå har flere etater satt i gang gransking etter at hun ble funnet død på en celle i politiarresten i Bergen.