— Vi vurderer å la skipet ligge her ved Alvøen, og gå inn i vraket med dykkere i morgen, forteller talsmann Lars Walder i det nederlandske selskapet Smit, som har ansvar for å stabilisere "Rocknes". Det vil bli dykkere fra Bergen Brannvesen som skal lede en slik operasjon.

Politiets informasjonsleder, Trygve Hillestad, understreker at søk etter savnede fortsetter også i dag.

— Søk både på overflaten og i sjøen pågår fortsatt, også når MS Rocknes er stabilisert slik at man kan komme seg inn i skipet, pågår fortsatt. Vi føler dette er viktig å få presisert av hensyn til pårørende til de savnede, sier Hillestad i en pressemelding.

Det er Kystverket som er nå ansvarlig for arbeidet med å berge og sikre skipet, slik at man kan komme inn og søke etter savnede, samt å sikre oljesøl fra skipet. Politiet har ansvar for søk etter de savnede. Hovedredningssentralen på Sola er ikke lenger del i arbeidet.

Totalt har trolig 18 mennesker mistet livet i den tragiske ulykken. Kun tre av dem er funnet. Ingen flere savnede er funnet i dag.

12 personer ble reddet.

SKAL FLYTTES: "Rocnes" skal flyttes til Hanøytangen på Askøy. Men først vil dykkere trolig ta seg inn i morgen.
JAN M. LILLEBØ