LENA VERMEDAL

Styrevervet til fylkesrådmann Paul M. Nilsen i SBT har skapt uventete komplikasjoner. Fylkesadministrasjonen kan nemlig ikke forberede saken om Vegdirektoratets revisjonsrapport, når deres egen sjef sitter i styret.

— Vi ser nå at dette er dumt. Det har nok vært nyttig at han satt i styret i oppstartsfasen og prosjektfasen, men i driftsfasen er dette ikke bra, sier Selsvold Nyborg (KrF).

Hun leder det politiske adhocutvalget som er oppnevnt for å granske innholdet i revisjonsrapporten fra Statens vegvesen. Terje Søviknes (Frp) sitter i samme utvalg og gir henne full støtte.

-Like inhabil uansett

— Det er helt åpenbart at dette synliggjør en utfordring. Ingen hadde tenkt at slikt kunne skje. Nå må vi ta en prinsipiell diskusjon på om det er greit at fylkesadministrasjonen sitter i styrer det fylkeskommunen er eier, sier Søviknes.

-Dette er ikke en situasjon vi skal bebreide fylkesrådmannen for. Det har vært et ønske at forvaltningsorgan er representert med rådmenn. Vi må likevel vurdere saken fordi det kan skape inhabilitetsspørsmål, sier utvalgskollega Harald Hove (V).

Fylkesrådmann Paul M. Nilsen ser problemet tydelig og klart.

— Dette er selvfølgelig uheldig. Hadde man forutsett en slik situasjon ville jeg ikke sittet i styret i dag, sier Nilsen til Bergens Tidende.

— Vil du vurdere å trekke deg fra styret?

— Det vil ikke forandre situasjonen i denne aktuelle saken. Jeg er like inhabil uansett hva jeg finner på nå, ler fylkesrådmannen.

- Urimelig pengebruk

Verken Terje Søviknes eller Torill Selsvold Nyborg vil si om de har tillit til styret i Sunnhordland Bru og Tunnelselskap. De venter med sin dom til adhocutvalget har konkludert i midten av januar.

— Det er for tidlig å konkludere ennå. Nå kommer julen. Vi regner med å være ferdig 15. januar.

-Hva synes du om pengebruken og ledsagerturene i bompengeselskapene?

— Jeg har tidligere sagt at pengebruken har vært urimelig høy. Når man skal forvalte andres midler, må man vise respekt for den oppgaven, sier Selsvold Nyborg.