Da bt.no var på Ruskenes kai ved Straume bro fredag, ble det dumpet åtte lass i sjøen i løpet av førti minutter.

— Det ligger isklumper over alt. Når snøen smelter, så avgir det masse olje, sier Rolf Smøraas.

Han bor i området og reagerer på at det dumpes snø like ved utløpet av Nordåsvannet.

— Snøen de dumper er brun og inneholder mye svevestøv. Det burde vært spesialavfall, mener han.

— At kommunen tør å gjøre noe sånt som dette, det fatter jeg ikke. Forurensningen forsvinner ikke. Den legger seg opp etter båter og på strender. De burde i det minste legge ut lenser rundt de stedene snøen dumpes, sier Smøraas.

- Helt nifst

Pensjonisten er ute og fisker i Grimstadfjorden utenfor Nordåsvannet flere ganger i uken.

— Det er helt forferdelig. Dette er matfatet mitt. Før snødumpingen var vannet helt klart og det var god sikt. Nå er sjøen så grumsete at det er helt nifst, sier han.

Han forteller at snødumpingen har fortsatt gjennom hele helgen.

— I går var det helt enormt. Hele bukten var stappfull. Naboene i området er mildt sagt fly forbannet, forteller Rolf Smøraas.

- Må velge mellom flere onder

Samferdselsdirektør Ove Foldnes mener det er fullt ut akseptabelt å dumpe snø ved Straume bro.

— Vår vurdering er at det er nok gjennomstrømning her til å bruke det som dumpested, sier Foldnes.

— Vi ønsker selvfølgelig ikke å forurense unødig mye, men her må vi velge mellom flere onder. Dersom vi har lang transport til andre dumpesteder, så forurenser det også. Her må vi bruke skjønn etter beste evne, sier Foldnes.

Kommunen dumper også snø ved Bontelabo, på Laksevågneset, Hilleren, Straume bro, Ytre Arna og Garnes. I tillegg kan det bli aktuelt å dumpe snø fra Ludebryggen og i Salhus.

— Beboere som klager over snø i sjøen er de samme beboerne som vil ha gatene ryddet. Snøen må vekk, sier han.

12.000 lass

Siden nyttår har Bergen kommune dumpet mellom 10.000-12.000 lass med snø. Hvert av lassene inneholder rundt ti kubikkmeter snø.

— I tillegg til kommunen er det flere andre som rydder snø, både fra Statens vegvesen og private aktører. Det er ikke mulig å etablere et deponi på land som kan håndtere så store mengder snø, mener Foldnes.

Bergen kommune kjører nå bort snø fra gater og fortau i fire bydeler.

Her finner du en oversikt over hvilke kommunale gater Bergen kommune skal kjøre bort snø fra.

- Bedre å dumpe snøen i sjøen

  • Dersom snøen har ligget en stund og den kommer fra gater med høy trafikk, så er den forurenset, sier seniorforsker Torleif Bækken ved Norsk institutt for vannforskning (NIVA).

Han sier at snødumping i fjorder med god gjennomstrømming ikke utgjør et stort miljøproblem.

— Bunnen kan bli noe forurenset dersom det ikke er strøm i området, sier forskeren.

— Forurensningen i snøen er den samme som produseres og som ellers ligger igjen i grøften. Den renner også ut i sjøen til slutt, sier han.

Han mener snødeponier på land ikke er spesielt mye bedre løsninger.

— Da renner det forurensning inn i små bekker og innsjøer som ikke kan ta imot like mye som en fjord, sier han.

— I tillegg vil dyre- og plantelivet få seg en mye større smell av høye saltkonsentrasjoner enn livet i sjøen. Slik sett er det bedre å dumpe snøen i sjøen enn å lagre den på land, sier han.

Hva synes du om snødumpingen? Si din mening her.