• En undersøkelse fra NIVA viser at tverrsnittet av brøytekantene langs utvalgte veier og gater i Oslo var forurenset av bl.a. nitrogen, fosfor, salt, tungmetaller, PAH, HCB og PCB.
  • Stoffene kan være akutt giftige for noen arter. De kan også lagres i organismer.
  • Forurensningene bygger seg raskt opp i brøytekantene. Allerede etter en uke var nybrøytet snø like forurenset som eldre deler av samme brøytekant.