I dag startet ankesaken mot eks-politimannen Johan Martin Vie, som i januar ble dømt for overgrep mot 16 unge gutter i Norge, Romania og Brasil. Den yngste gutten var bare ti år da han ble utsatt for overgrep likestilt med samleie.

Dommerne i bergen tingrett mente det er «nærliggende og reell» fare for at 43-åringen kan begå nye overgrep, og dømte Vie til ti år forvaring. En slik dom innebærer at Vie risikerer å måtte sitte i fengsel livet ut.

— Vi mener at vilkårene for forvaring ikke er til stede, og vil forsøke å føre bevis for det, sier mannens forsvarer, Erik Mjell.

Innrømte mer enn sist

Johan Martin Vie var kledd i grå genser og dongeribukse da han startet sin forklaring i Gulating lagmannsrett i dag.

Han nektet straffskyld på de aller fleste punktene. Men til forskjell fra første rettsrunde, innrømte han å ha hatt seksuell omgang med to rumenske gutter under 16 år, selv om han mener omgangen var av en annen karakter enn tiltalen gir uttrykk for. I begge tilfellene tok han bilder som han sendte videre til andre.

Dommeren ville vite hva som var poenget med bildene.

— Det ble en situasjon hvor kameraet lå der, og det ble foreslått å ta bilder som skulle vise seksuell aktivitet. Dum som jeg var så lot jeg meg rive med, forklarte Vie i retten.

Vie holdt fast på forklaringen om at bildene bare viser «simulert» seksuell aktivitet, og ikke er reell. Dette er et av punktene Vie ikke ble trodd på i tingretten.

— Hvorfor slik simulering?, spurte dommeren.

— Det var spennende å se på bildene. Jeg slettet dem etterpå, sa Vie.

Ga sigaretter for sex

Vie er videre tiltalt for ved 14 anledninger å ha skaffet seg seksuell omgang med gutter under 18 år mot betaling. I dag innrømte han å ha gitt en norsk gutt flere kartonger sigaretter i bytte mot seksuell omgang . Han har også erkjent delvis straffskyld for to av de alvorligste punktene i tiltalen.

43-åringen nekter straffskyld for den delen av tiltalen som gjelder menneskehandel, altså at han skal ha brukt en 17 år gammel rumener som hallik for å komme i kontakt med gutter som han senere misbrukte.

— Han har kommet med noen flere erkjennelser i dag, men i hovedsak virker det som om forklaringen hans er den samme som tidligere, sier aktor Arild Oma.

Han har kalt inn et nytt vitne som ikke deltok i tingretten. I tillegg skal rumenerne som vitnet sist, være villige til å komme til Norge for å gjøre det samme i lagmannsretten.

Satt av fem uker til saken

Det eneste i dommen fra tingretten som ikke er anket, gjelder produksjon, innførsel og videreformidling av barnepornografi. I tingretten erkjente Vie å ha vært i besittelse av barnepornografi. Han ble da også dømt for å ha utvekslet bilder og video av en slik karakter med en italiener som han kom i kontakt med på internett.

12 jurymedlemmer skal følge ankesaken i Gulating lagmannsrett i fem uker fremover før de skal ta stilling til skyldspørsmålet. Hele den første uken er satt av til at tiltalte selv skal forklare seg.

Til stede i retten er også to rettspsykiatriske sakkyndige, Thore Langfeldt og Jan Øystein Berle. I tingretten var det faglig uenighet mellom de to ekspertene og Den rettsmedisinske kommisjon i spørsmålet om hvorvidt Vie er pedofil. Langfeldt og Berle kom til at Vie er homofil, ikke pedofil – mens kommisjonen derimot mente at han oppfylte kriteriene for diagnosen pedofil.