Tirsdag vitnet samboeren i Bergen tingrett. Hun var preget av den tragiske saken og forklarte at hun var rusfri morgenen drapet fant sted.

— Jeg var gravid og rusfri, sa hun i retten.

— Jeg våknet tidlig på morgenen med mye hyling og skriking fra stuen, forklartesamboeren.

Nettopp våknet

Hun sto opp og såPaal-Andre Hamrei stuen. Hangikk ut av huset. Hun forklarte videre at hun så et basketak mellom samboerenog den drapstiltalte mannen. De to holdt i hverandre og samboeren sparkettiltalte. Ifølge samboeren gikk Paal-Andre Hamre bort fra tiltalte.

— Han sa at dette gidder jeg ikke, forklartesamboeren.

Ifølge hennegikk tiltalte etter Hamre. Det endte altsåmed at han ble knivstukket.

Hun forklarte atsamboeren lå sidelengs opp i trappenutenfor huset, mens den tiltalte lå oppå ham. Hun hørte ingenting bli sagtmellom de to.

- Jeg slo til ham

Hun gikk bort til ham og prøvde å få den tiltalte mannen bortfra Hamre.

— Jeg klarte det ikke. Jeg slo til ham og han slo tilbake, sikkert i refleks,forklarte hun.

Hun ble senere kjørt til politistasjonen i sentrum, der hunfikk den tragiske beskjeden om at Hamres liv ikke sto til å redde.

Mens samboeren forklarte seg i retten, satt tiltalte heltrolig og kikket ned i bordet med foldete hender.

Hagle på veggen

Da aktor Randi Gabrielsen spurte om haglen som ble funnet ileiligheten deres, sa samboeren dette:

— Det er en ting som vi hadde som pyntegjenstand. Den hangpå veggen, sa Hamres samboer.

Hun forklarte videre at hun ikke registrerte om haglen vartatt ned av veggen drapsdagen.

Patron i huset

Mandag forklarte den tiltalte mannen at han hadde et blikkav at Paal-Andre Hamre pekte på ham med haglen da han banket på vinduet likefør drapet fant sted.

Politiet fant senere enladd hagle bak sofaen i stuen.

Da forsvarer Arild Dyngeland spurte om hvorfor haglen varladd, svarte Hamres samboer at hun ikke visste om dette. Hun kjente heller ikketil at det ble funnet patroner andre steder i huset.

På hans spørsmål kunne hun heller ikke gi noe svar påhvorfor samboeren og tiltalte begynte å slåss eller hvorfor det ble funnet tobankkort på Hamre.

I RETTEN: Lill Slinning Vassbotn representerer Paal-Andre Hamres samboer.
PER LINDBERG