Søndag kveld gikk det et stort stein— og jordras på fylkesvei 92 mellom Vikøyri og Arnafjorden i Sogn og Fjordane. Raset gikk i området ved Eitrestrondi og var fem til seks meter høyt og 100 meter bredt.

— Også denne gange var vi utrolig heldige at det ikke var noen personer som ble tatt av raset, sier ordføreren i Vik, Marta Finden Halset.

- Stein på panseret

Halset er en av de vel 200 innbyggerne i Arnafjord som er innesperret av raset. Hun forteller at hun daglig kjører opptil flere ganger på fylkesveien mellom Arnafjorden og Vik.

— Vi har så langt vært heldige. Det er bare småstein som har landet på panseret på bilen, men man glemmer aldri den lyden. Lyden av stein som treffer bilen, sier hun.

Ifølge Halset har Statens vegvesen konkludert med at det vil kost 500 millioner kroner for å rassikre strekningen. Hun viser også til at Vegvesenet har satt fylkesvei 92 mellom Arnafjorden og Vik som førsteprioritet.

— Dette er et av de mest rasutsatte områdene i Norge og det er et stort rasprosjekt som må settes i gang for å rassikre denne veien. Veien er særdeles rasutsatt både om sommeren og vinteren, men spesielt om vinteren, sier hun.

Krever tunnel

Men ordføreren mener en tunnel gjennom Vikafjellet kan løse problemet. Ifølge NRK har innbyggere og politikere i Vik kjempet for denne tunnelen i en årrekke.

— Vi venter på tunnelen mellom Vik og Voss og håper det kan komme en arm fra Vikafjellstunnelen inn til Arnafjorden. Dette blir en strekning på to til tre kilometer, sier hun og legger til:

— Da kan vi stenge fylkesvei 92 forbi Eitrestrondii som er så rasutsatt. Dette er en strekning det ikke bor folk på, det er bare en vei med en veldig rasutsatt fjellside.

Hun sier at dette er enda en grunn til at rassikringspotten må øke og mener det er naturlig å delfinansiere denne tunnelen med rassikringsmidler.

— Tunnelen betyr alt for oss. Det er en sikkerhet for liv og helse og for de 200 personene som bor i bygden.

God beredskapsplan

Orføreren sier at Vik kommune har en svært god beredskapsplan når slike ting skjer.

— Det er ikke første gang det går ras her og vi har alt en ambulansebåt på plass i tilfelle det skulle skje noe. Men den kan ikke brukes av andre folk. Så det er en del skoleelver og folksom pendler som ikke kommer seg frem i dag, sier hun.

I morgentimene har det også vært et beredskapsmøte på kommunehuset for å se hvordan de kan løse problemene for innbyggerne som er rammet.

— Jeg har løpende kontakt med dem på telefon. Men jeg blir nødt til å finne en eller annen transport for å komme meg inn slik at jeg kan gjøre jobben min. Foreløpig er det stygt vær på sjøen, så jeg får se det litt an.

vi har geolg på stedet og venter på hellikopet tat litt bilde.