— For Bergens befolkning er det ikke knyttet noen fare til denne epidemien. Man blir ikke smittet på de gule bussene. Det vil ta noen år før vi blir kvitt bakterien, men vi har nådd toppen nå, sier smittevernoverlege Øystein Stubstad.

- Start i Russland

Han får støtte fra Gunnar Bjune, professor i internasjonal helse ved Universitetet i Oslo.

— I norsk sammenheng har vi ikke noe problem. Globalt sett er tuberkulose et stort problem som rammer de fattige, og særlig de som bor veldig trangt, sier han.

Bjune mener det eneste norske helsemyndigheter trenger å bekymre seg for, er den russiske grensen.

— Det ville være god forebygging for det norske folket å se på forholdene blant arbeidsløse, og særlig de innsatte i fengslene. Skulle det skje at mange russere kommer til Norge, så kan det bli svært farlig, sier han.

Droppet medisinering

Rådgiver Brita Winje ved Nasjonalt folkehelseinstitutt, sier de nasjonale tallene for tuberkulosetilfeller ligger noe lavere i år enn i fjor.

— Hittil i år har vi hatt 237 registrerte tilfeller. I hele fjor var tallet 290. Så det er ingenting som tilsier at det kommer en landsepidemi nå, sier hun.

Forrige gang det ble fastslått at en epidemi hadde inntruffet i Bergen, var i 1995. Den gangen var det et stort problem at de smittede droppet medisineringen etter noen få dager når sykdomssymptomene ga seg, ifølge smittevernoverlege Stubstad.

— Dette er ikke tilfelle denne gangen, sier han.