Det ble heftig debatt da bystyret i kveld debatterte et forslag om å utarbeide klare retningslinjer for når fourensende skip skal sendes vekk fra indre Bergen havn.

Som BT har skrevet i flere artikler, slipper supplyskip og andre offshorefartøy ut store mengder med nitrogenoksider når de ligger på tomgang til kai.Når det er lite arbeid i Nordsjøen, kommer supplyskipene til havn for å vente og bytte mannskap. Da er Bergen sentrum den foretrukne havnen i ventetiden.

— Ikke juridisk hjemmel

— Men disse båtene har ikke et reellt formål her. Vi trenger dem ikke, og de er velkomne på Askøy. Å fjerne disse skipene fra Bergen sentrum på dager da det er varslet forurensning burde være et enkelt tiltak, sa Sondre Båtstrand (De Grønne).

Han la frem en interpellasjon om at byrådet skulle utrede retningslinjer for at supplybåter skal kunne fjernes, og fikk bred støtte av opposisjonen i bystyret.

Byråd for miljø og klima, Filip Rygg (KrF) svarte at byrådet i dag anmoder Bergen og Omegn Havnevesen om å flytte båter, og at dette i en viss grad blir etterfulgt.

— Men BOH mener at de juridisk ikke kan nekte båtene å anløpe havnen. Derfor vil vi møte klima- og miljøvernminister Tine Sundtoft (H) for å be henne tydeliggjøre lovverket som gjelder, sa Rygg.

- Leter etter unnskyldninger

Svaret fikk mange i opposisjonen til å hisse seg opp. I havneloven står det nemlig at havneier "kan fastsette begrensninger i adgangen til å anløpe havn, av hensyn til sikkerhet, miljø og fiskerinæringen".

— Vi har sjekket opp i forarbeidene til denne loven, og der står det klart at begrensninger kan innføres når det er en en "aktuell og sannsynlig miljøtrussel". Det betyr at det er lovhjemmel for dette. Jeg skulle likt å se dem som vil hevde noe annet, sa Tina Åsgård (SV).Ove Sverre Bjørdal (Sp) mente at byrådet nærmest leter etter unnskyldninger for ikke å gjennomføre tiltak.

— Det er det samme med biltrafikken på Danmarks plass. Der er man også mest opptatt av alt man ikke har lovhjemmel til. Vi husker alle eventyret om "Prinsesse Vil-ikke". Nå har vi fått "Byråd Vil-ikke", sa Bjørdal.

Et sted å være

Byrådspartiene gikk til motangrep, og hevdet at opposisjonen var for opptatt av kortvarige akuttiltak fremfor store omveltninger som å flytte hele havnen ut av sentrum og få installert landstrøm.

— Vi kan ikke styre hvert enkelt anløp fra denne talerstolen. Havnen sin funksjon er å ta imot skip. Og selv supplybåter trenger et sted å være, sa Morten Myksvoll (Frp).

Han sitter også i havnerådet, og kunne fortelle at havnevesenet var i ferd med å finne tilgjengelig kaiplass utenfor sentrum.

— Alt i forslaget fra De Grønne er ivaretatt i dag. Nå bør vi få landstrøm på plass og jobber for å flytte havnen fra sentrum, sa Asle Wingsternes (H).

Nedstemt

Endre Tvinnereim fra Byluftlisten var verken imponert over begrunnelsen fra byrådet eller arbeidet med å elektrifisere havnen.

— Det går i krabbegir, med to millioner kroner bevilget i år. Og selv de pengene klarer ikke havnevesenet å bruke, sa han.

Hele opposisjonen (Ap, SV, Sp, Rødt, MDG, Byluftlisten og Venstre) støttet MDGs forslag. Det holdt likevel ikke mot de tre byrådspartienes stemmer (H, KrF og Frp).

Det eneste forslaget som fikk flertall, var et tilleggspunkt fra Venstre om at byrådet skal jobbe for å endre regelverket slik at det uten tvil gir havneeier rett til å nekte skip adgang. Det fikk Høyre og KrFs stemmer, mens SV mente det var unødvendig, siden regelverket allerede er klart.

FIKK KJEFT: Byråd Filip Rygg.