Aksjonen har hovedsaklig vært rettet mot et ungdomsmiljø i Sunnfjord. 27 av de pågrepne, blant dem en kvinne, er i alderen 17 til 23 år. I tillegg er to menn, henholdsvis i 30— og 40-årene pågrepet.

Politiet i Førde rettet oppmerksomheten mot miljøet etter at de det siste drøye året har brukt svært mye tid på etterforskningen av en landsomfattende steroidesak.

— Vi har måttet nedprioritere dette miljøet mens vi jobbet med den store saken. Nå i etterkant bestemte vi oss for at det var på tide å gjøre en innsats også her. Den er nok ikke over ennå, men vi har fått et godt grunnlag for videre arbeid, sier lensmann Jan Egil Tvinde i Førde.

Den siste ukens narkoaksjon skal ikke ha noen tilknytning til steroidesaken.

Aksjonen kommer en dag etter storaksjonen i Stavanger.

Hasj, amfetamin og ecstacy

Personene som er pågrepet har for en stor del vært i befatning med hasj, men ifølge politiet har noen også erkjent å ha hatt brukt amfetamin og ecstasy.

Åtte til ti personer har erkjent å ha omsatt mindre mengder hasj. Ifølge politiet personer i miljøet reist til Bergen for å hente hasj, enten ved at de på vanlige byturer har tatt med seg stoff hjem til seg selv og vennegjengen, eller ved at de har foretatt rene kurérturer.

— Det ser ut til at noen har reist og hentet stoffet, og solgt det videre til andre i miljøet, sier Tvinde.

Det er gjort flere beslag av små mengder hasj i løpet av aksjonen. Men i går kveld fikk politiet storfangst, da en mann i 40-årene ble pågrepet med 235 gram hasj i bilen da han kom kjørende til Førde.

Tvinde ønsker ikke å kommentere om denne mannen regnes som en hovedleverandør til ungdomsmiljøet.

Stort sett alle politifolkene i Indre Sunnfjord og Jølster/Gloppen har deltatt i aksjonen. I tillegg til pågripelser i dette distriktet, er en person pågrepet i Florø, en i Bergen og en er pågrepet av militærpoliti i Nord-Norge.

Bøter

Ni personer har fått og vedtatt forelegg på 3000 til 7500 kroner. I de øvrige sakene gjenstår det ennå etterforskning før de eventuelt blir avgjort ved tiltale og dom.

Ifølge politiet har hensikten med aksjonen vært å rette oppmerksomheten mot ferske narkomisbrukere.

— Vi håper og tror at det er mulig å snu flere av ungdommene, og påvirke deres holdninger, skriver politiet i en pressemelding om aksjonen.

— Vi vil at både foreldre, andre voksne og ungdommene som er involvert, skal merke at dette er noe som vi prioriterer, som ikke bare er noe som vi aksepterer, sier Tvinde.

Han har imidlertid ikke inntrykk av at misbruk av narkotika er spesielt utbredt blant ungdom i distriktet.

— Jeg tror ikke det er noe verre her enn landet for øvrig. Men jeg føler at vi har klart å skaffe oss en god inngang til dette miljøet, og har fått god kunnskap om det gjennom den måten vi har jobbet på her, sier lensmannen.

Tatt etter tips

Mannen i 40-årene ble tatt på bakgrunn av tips fra en politimann i Sogn og Fjordane.

– Politimannen var på jobbtur til Bergen. Han så da denne mannen på vei nordover til Førde, og ga beskjed til politikolleger, sier Gunnar Englund, etterforskningsleder ved Førde lensmannskontor.

Englund sier det så langt ikke er grunnlag for å snakke om noen spesiell tilknytning mellom ungdomsmiljøet og mannen i 40-årene.

– Vi vet ikke hvem han kan ha levert stoff til, heller ikke hvem han eventuelt skulle levere til denne gangen.

Politiet vil blant annet sjekke elektroniske spor i mobiltelefoner for å se om mannen og de narkotatte ungdommene har hatt med hverandre å gjøre. Mannen er blitt avhørt i hele dag.