Det har skapt sterke reaksjoner at kvalitetssikringsrapporten av ny vei og bane Arna — Voss anbefalte å gjøre ingenting med traseen.

Konsulentene i Oslo Economics har regnet ut at alternativet som Jernbaneverket og Statens vegvesen ønsker, vil ha en negativ samfunnsnytte på hele 23,4 milliarder kroner.

— Viss-vass

"Vår anbefaling er nullalternativet" skriver utrederne, som betyr at dagens trase for vei og bane mellom Arna og Voss bør opprettholdes de neste 40 år.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp), som deltar på Bergenskonferansen i dag, ber sinte lokalpolitikere slappe av.

— Jeg er selv økonom, og skal ikke snakke ned min egenprofesjon, men av og til driver vi med viss-vass, garbage in gir garbage out, sa ministeren til forsamlingen.

Han utdyper overfor BT:

— En slik kvalitetssikring er standard rutine når det gjelder så store prosjekter. Disse konsulentene regner bare på reisetidskostnader, ulykkeskostnader og enkelte andre variabler. De tar ikke hensyn til forhold som regional utvikling og hvordan vi ønsker å bygge landet i fremtiden. Det er først nå det politiske arbeidet starter, sier han.

— Men når den negative samfunnsnytten er så stor, vil ikke det påvirke dere når dere skal prioritere hvilke prosjekter som skal få penger i fremtiden?

— Dette er et tall som vi tar med oss på lik linje med de andre tallene vi får. Det er viktig at vi er bevisst på kostnadene ved prosjekter. Men politikere må også tenke fremover, og bygge landet. Jeg vet at Jernbaneverket og Statens vegvesen har en helt annen mening om dette prosjektet enn det som kommer frem i Kvalitetssikringen.

- Kuttet 13 av 20 utredninger

— Mange er kritisk til hele systemet med konseptvalgutredning (KVU) og kvalitetssikring (KS), og hvilke variabler som benyttes?

— Dette er et system som er innført lenge før vi kom i regjering. Vår regjering kuttet 13 av 20 planlagte konseptvalgutredninger som var satt i gang, fordi vi mente de var meningsløse. Vi trenger ikke bruke tid på å vurdere om vi skal bygge ny vei. Det koster penger og tid. Våre forgjengere var mer opptatte av alle disse utredningene.