MARIANNE RØISELAND marianne.roiseland@bt.no— Byrådet synes å tro at vi driver barnehage for moro skyld, sier Jan Oddvar Gjerde i styret for Statoils barnehager.Byråd Geir Kjell Andersland har terget på seg eierne av bedriftsbarnehagene i Bergen. Barnehagene er oppgitt over kommunal forskjellsbehandling, og over å bli ignorert.Fra 2003 får private og kommunale barnehager 13.255 kroner per barn. I tillegg kommer søskenmoderasjon og småbarnstillegg. Bedriftsbarnehagene får ingen støtte. Ni millioner Totalt ville det koste kommunen ni millioner kroner hvis bedriftsplassene skulle få det samme som andre barnehager.Skolebyråd Geir Kjell Andersland sa for en uke siden til Bergens Tidende at kommunen ikke har penger til det.- Mange bedrifter har bedre råd enn kommunen, sa Andersland. Uttalelsen har fått eierne av bedriftsbarnehagene til å se rødt. - Barnehageplass er da ikke et luksusgode vi gir våre ansatte. Vi hjelper kommunen, som ikke makter å gi barnehageplass til alle, sier direktør for stiftelsen Betanien Are Blomhoff. Dyrest i byen Verken direktøren for Betanien eller representanter for Haukeland sykehus og Statoil ser seg i stand til å sponse barnehagen mer enn det de allerede gjør.Konsekvensen er at deres plasser fortsatt vil være dyrest i byen. De frykter at bedriftsbarnehagene blir sistevalget når prisen i de andre barnehagene kan krype nedover.- Vi kan komme til å bli utkonkurrert, eller bare bli sittende igjen med små barn som koster mer, mener Jan Oddvar Gjerde i Statoil.I verste fall mister kommunen 700 barnehageplasser i 19 barnehager. Krever åpnet tilbud For å få støtte forlanger kommunen at barnehageplassene skal være et tilbud til alle barn i Bergen, ikke bare barna til ansatte i bedriftene. Det synes de tre representantene fra bedriftsbarnehagene er underlig.- Det er sykehus vi driver, ikke barnehager. Barnehage er et verktøy for å holde på personer i en del nøkkelstillinger, påpeker Are Blomhoff ved Betanien.- Jeg håper byrådet ser at vi representerer noe verdifullt, og at de er villig til å gå i dialog med oss, sier Rune Bjørhovde, direktør ved Haukeland sykehus.