• Bare ett alternativ er akseptabelt når det gjelder kvikksølvet utenfor Fedje. Dritten skal vekk! Det overrasker at Kystverket vil vurdere tildekking av vraket.

Det sier fylkesvaraordfører Tom-Christer Nilsen (H) til Bergens Tidende etter å ha satt seg inn i Kystverkets rapport om hva som bør gjøres med vraket av den tyske ubåten U 864 på havbunnen to kilometer utenfor Fedje. Nærmere 70 tonn kvikksølv var om bord da ubåten ble senket for 60 år siden.

På en pressekonferanse mandag gjorde Kystverket det klart at de i sommer vil bruke 31 millioner kroner på flere undersøkelser før de gir en anbefaling overfor Fiskeri— og kystdepartementet. Først neste år kan tiltak settes i verk.

- Tildekking ingen løsning

Tom-Christer Nilsen var forslagsstiller da Hordaland fylkesting i november i fjor vedtok en uttalelse til Fiskeri- og kystdepartementet og Miljøverndepartementet. Her krevde fylkestinget at fjerning av kvikksølvlasten i U 864 blir miljøsak nr. 1 for den nye regjeringen.

— Hvordan reagerer du på det Kystverket nå sier?

— Jeg undrer meg over at de skal bruke tid på å utrede flere alternativer. Bare en løsning er akseptabel: Dritten skal opp!

— Kurt Oddekalv frykter at hensikten med ytterligere undersøkelser er å fremstille hevingsalternativet så komplisert og dyrt at tildekking foreslås som alternativ. Deler du denne frykten?

— Nei, og jeg håper de ikke har slike hensikter. Kystverket opplyser at det er sterke strømmer i dette området. Det vil bety at grus og sand vil bli vasket vekk før eller siden. Tildekking er derfor ikke en tilfredsstillende løsning, sier Nilsen.

- En nasjonal sak

— Kvikksølv på havbunnen utenfor Fedje er en nasjonal sak. Hvis kvikksølvet blir liggende vil det ikke styrke anseelsen til norsk matfisk. Tvert om vil det skade norsk fiskerinæring. Hvis kvikksølvet blir tildekket, vil det gi vann til møllen for dem som ønsker å skade norsk matfisk, sier Nilsen.

Også Aps gruppeleder i fylkestinget, Gisle Handeland, er bekymret for de omfattende konsekvensene av kvikksølvforurensingen utenfor Fedje. Handeland bor og arbeider på Fedje, men det er som fylkespolitiker han engasjerer seg i denne saken.

— Jeg er dypt skuffet over at Kystverket nå skal gå en ny, lang runde med utredninger. Både lokalsamfunnet og troverdigheten til norske fiskeprodukter får ytterligere belastninger av at en løsning drøyer ut, sier Handeland. Han tar i første omgang den siste utviklingen i saken til etterretning, men er redd for at konsekvensene av stadig nye utredninger vil føre til at totalkostnadene med å rydde blir veldig høye. Han vurderer derfor å få til et initiativ overfor sentrale myndigheter for å se om det er mulig å sette fart i saken.

— Er tildekking et godt alternativ?

— Nei. Kvikksølvet skal vekk uansett. Fiskerinasjonen Norge kan ikke tåle at det farlige stoffet blir liggende på havbunnen utenfor Fedje, sier Gisle Handeland.