— Det finnes ikke dokumentasjon for påstandene om underslag. Garage har i tillegg drevet ulovlig overvåking og kartlegging av rutiner hos ansatte, sier kvinnens prosessfullmektig, advokat Nina Monssen, til Bergens Tidende.

Hennes klient hadde jobbet på det kjente utestedet i elleve år, og hadde de beste skussmål, da hun i februar fikk valget mellom å slutte eller bli avskjediget og politianmeldt. Kvinnen hevder at hun ikke har gjort noe galt, og nektet å gå frivillig. Anmeldelsen av henne ble henlagt etter få dager, fordi politiet ikke fant bevis for noe underslag. 28. og 29. januar møter hun sin tidligere arbeidsgiver i Bergen byrett.

Problem med svinn

Årsaken til at kvinnen ble beskyldt for å ha svindlet bedriften, er at det ble påvist for lite penger i kassen, i forhold til registreringene på telleapparatet for øl.

— Ledelsen i bedriften har hevdet å ha hatt et problem med svinn. Dette ble aldri tatt opp med de ansatte. Overvåkingssystemet som ble opprettet for å avsløre eventuelle utro tjenere, er ikke bare ulovlig. Det er uegnet til å påvise noe som helst, sier advokat Nina Monssen.

Hun mener at saken har vært meget uryddig håndtert av Garage-ledelsen.

— Som på så mange andre utesteder, klarer ikke de ansatte på Garage til enhver tid å slå alle beløp fortløpende inn i kassen. I stedet teller man opp kassen etter stengetid, og slår overskuddet inn som øl. Som regel er det andre varer som er solgt i tillegg til øl. Da blir det nødvendigvis feil i «regnskapet». I og med at forskjellige ansatte har forskjellige rutiner, blir det håpløst å bruke tallmaterialet slik bedriftsledelsen har gjort, sier Nina Monssen.

Avviser overvåking

Garages prosessfullmektig, advokat Bjarne Hodne, avviser at det har vært drevet noen form for overvåking av ansatte.

— Som de fleste andre utested har Garage et system som måler hvor mye øl som tappes, og av hvem. Her er det sjekket om det er samsvar mellom den enkeltes kassaoppgjør, og ølmålingene. Det at politiet henlegger en sak, betyr ikke at man får det samme resultatet sivilrettslig, sier Hodne.

Han avviser også at Garage har opptrådt uryddig:

— Det ble holdt flere møter med den ansatte og hennes advokat, før avskjeden ble gitt. Saksøker har hatt rikelig tid og anledning til å imøtegå arbeidsgivers grunnlag for sin beslutning, sier Bjarne Hodne.