Det har Gulating lagmannsrett avgjort i ankebehandlingen av den svært grove narkotikasaken. Den ene nordmannen (30) fikk den strengeste straffen, åtte års fengsel for innførsel av narkotika samt å ha fremsatt trusler mot sin egen bror. De andre fikk seks, syv og syv års fengsel.

En femte mann har tidligere fått ett og et halvt års fengsel i saken. Hans befatning med narkopartiet var ikke en del av ankebehandlingen.

Saken ble rullet opp i 2007. Den ene domfelte litaueren (37) tok metamfetaminen med i bilen fra Litauen til Norge og Bergen. Han og kjæresten tok to turer i april 2007. Kjæresten ble frikjent i lagmannsretten, da retten mener hun ikke visste at det var narkotika i bilen.

— Narkohai

Bestillingen ble gjort av nordmennene via en litauer (33) som soner en dom på ni år for grove narkotikaforbrytelser i Bergen fengsel.

Da 33-åringen ble dømt i 2004, satte politiet merkelapper som «storkriminell», «narkohai», «samfunnstrussel» og «kynisk bakmann» på litaueren.

  • Han drev et narkotisk supermarked, sa statsadvokat Jarle Golten Smørdal, under rettssaken mot ham i 2003.

Profesjonelt apparat

  • Vi har grunn til å tro at dette er organisert innførsel med et profesjonelt avsenderapparat med base i Litauen, sa politiadvokat Rudolf Christoffersen da BT skrev om saken i 2007.
  1. april 2007 pågrep politiet to bergensere med to kilo amfetamin i en bil i Sandviken. Nærmere undersøkelser viste at de to hadde hatt utstrakt mobilkontakt med en bergenser (30), som sonet en dom på fem år for narkotika i Bjørgvin fengsel.

Da 30-åringen ble løslatt i slutten av mai 2007, gikk det bare elleve timer før han ble tauet inn av politiet igjen, mistenkt for å ha styrt de to mennene i 20-årene med ordrer fra fengselet.

Der hadde han hatt lovlig og fri tilgang på telefonkioskene. Under ransakingen av 30-åringen fant politiet også en lapp med et telefonnummer og et kontonummer. Dette viste seg å ha tilknytning til den 33 år gamle litaueren som nå er dømt.

Politiet fant ut at også en av de to som ble tatt med to kilo amfetamin i ryggsekken, hadde ringt telefonnummeret på denne lappen. Slik mener politiet at de ulike siktede i saken knyttes sammen.

Sonet sammen i Bergen

Den 30 år gamle bergenseren og den 33 år gamle litaueren har tidligere sonet på samme avdeling i Bergen fengsel. Politiet mistenker at de har vært sammen om å organisere trafikk av store mengder amfetamin fra Litauen til Bergen.

30-åringen skal ha styrt mottakerapparatet, mens litaueren skal ha formidlet kontakt i Litauen. Han har erkjent at lappen som ble funnet hos 30-åringen, med et banknummer og kontonummer, har hans håndskrift.

Han erkjenner også at banknummeret er hans eget, men at mobilnummeret tilhører en kamerat i Litauen. Politiet vet at dette nummeret er blitt brukt av en av de andre domfelte i saken.