De rettspsykiatrisk sakkyndige som har vurdert den siktede mannen (31) etter trippeldrapene i Årdal i november i fjor, konkluderer med at han er strafferettslig tilregnelig.

Det opplyser politiet i Sogn og Fjordane politidistrikt på sine nettsider.

— Ikke psykotisk

De sakkyndige har hatt som oppdrag å vurdere om den siktede var psykotisk, bevisstløs eller psykisk utviklingshemmet i høy grad på gjerningstidspunktet. Konklusjonen deres er ifølge politiet slik: «Vi antar at observanden ikke var psykotisk på tiden for de påklagede handlingene». Det samme har de konkludert med på spørsmålene om bevisstløshet og psykisk utviklingshemming.

— Dette innebærer at de sakkyndige konkluderer med at den siktede var strafferettslig tilregnelig. Konklusjonen er samstemt, og de pårørende til ofrene i saken er varslet, skriver politiadvokat Jørn-Lasse Refsnes i pressemeldingen.

Kan straffes

Hvis retten som skal dømme 31-åringen er enig i denne konklusjonen, kan han dømmes til fengsel eller forvaring. I motsatt fall ville tvungent psykisk helsevern vært eneste mulige reaksjonsform.

De sakkyndige mener den siktede mannen heller ikke var psykotisk mens de observerte ham. De konkluderer også med at han på gjerningstidspunktet ikke hadde noen alvorlig psykisk lidelse med vesentlig svekket evne av til realistisk vurdering av forholdet sitt til omverden. Han handlet heller ikke under noen sterk bevissthetsforstyrrelse, mener de.

De tre oppnevnte sakkyndige har blant annet observert sør-sudaneseren i en lengre periode ved den psykiatriske institusjonen Brøset i Trondheim.

— Han har vært lite samarbeidsvillig, sa en av de sakkyndige, Gunnar Johansen, til NRK tidligere i år.

Heller ikke til politiet har 31-åringen villet forklare seg om drapene.

I første fengslingsmøte ble det klart at han formelt nektet straffskyld. Retten mente imidlertid det var stor sannsynlighet for at rett mann var pågrepet.

Varetektsfengsling forlenget

Rapporten fra de sakkyndige blir nå sendt til Rettsmedisinsk Kommisjon for vurdering.

Den siktede 31-åringen ble i går varetektsfengslet for fire nye uker.

— Politiet vil vurdere om innholdet i rapporten gjør det nødvendig med enkelte nye etterforskningsskritt. Etterforskningen er ellers i det alt vesentlige avsluttet, skriver Refsnes.

Han ønsker ikke å kommentere rapporten ut over det som kommer frem i pressemeldingen.

31-åringens forsvarer, Fredrik Verling, sier han har forsikret seg om at hans klient er orientert om konklusonen i rapporten.

— Utovr det har jeg ingen kommentar, sier han.